Formació

OPOSICIONS

Curs d’acompanyament per a la preparació de les proves d’oposició d’ensenyament de secundària, especialitat d’Orientació Educativa

 

L'Associació de Mestres Rosa Sensat i l'Associació Catalana de Pedagogia i Orientació Educativa i Professional (ACPO) ofereix un curs d'acompanyament per a la preparació de les proves d'oposició d'ensenyament de secundària en l'especialitat d'Orientació Educativa.

El curs de 50 hores de durada i que compta amb un equip docent format per professionals d'ACPO, té com a objectius:

 • Formar professionals competents i, a la vegada, competitius en les proves d'oposició de secundària.
 • Donar suport, orientació i assessorament a l'alumnat en la personalització del disseny dels seus materials per a la participació en el procés d'oposicions.
 • Generar un espai de debat i reflexió sobre el model d'educació secundària pública que volem.

Les sessions estan dividides en els següents mòduls:

 • 35 hores: mòdul formatiu específic per a l’especialitat d’Orientació Educativa, en què es desenvoluparan els continguts clau del temari, el currículum i les programacions.
 • 10 hores: mòdul de comunicació oral i escrita específica per a les oposicions, en què es desenvoluparan eines d’expressió oral i escrita i recursos per a l’elaboració de les programacions d’aula, per tal que els i les aspirants puguin afrontar les proves amb seguretat i rigor.
 • 5 hores: mòdul de gestió del procés d’oposicions i programacions d’aula, per aprofundir en la convocatòria d’oposicions, així com compartir l’anàlisi de la prova d’oposicions 2023.

DATES: 

 • 18 de febrer
 • 25 de febrer
 • 4 de març
 • 11 de març
 • 18 de març
 • 25 de març
 • 15 d'abril
 • 22 d'abril
 • 29 d'abril
 • 6 de maig

Horari: Dissabtes al matí de 9 a 14.30 hores.

Tots els associats i associades d’ACPO, tenen un descompte en el preu del curs. Si t’associes en el moment de la inscripció, també podràs gaudir del descompte.

PREU SOCI/SÒCIA: 540 €

PREU GENERAL: 590 €

HSJD

Actualització i suport a la psicoteràpia de grup en l’assistència pública

DATES: FEBRER A JUNY DE 2022

Aquesta formació, organitzada pel servei de psiquiatria de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona està adreçada a professionals de la psicologia, psiquiatria, pediatria, medicina, infermeria, treball social i educació social de qualsevol institució de salut que portin o vulguin portar un grup com a terapeutes o coterapeutes.

Els objectius formatius són:

 • Millorar les habilitats d’observació, comunicació, lideratge i conducció de grups.
 • Resolució de problemàtiques grupals concretes aportades pels participants.
 • Procés terapèutic
 • Grups terapèutics adaptats a les necessitats del pacients, patologies o problemàtiques específiques.
 • Identificació i aprofundiment de les funcions terapèutiques dels grups.
 • Aprenentatges de la pandèmia.
 • Integració entre la teoria i la pràctica.
COLPIS

Postgrau "tècnic/a en orientació-inserció laboral"

DATES: FEBRER A JULIOL DE 2022

Aquest postgrau, organitzat pel Col·legi de Professionals de la Ciència Política i la Sociologia de Catalunya, està adreçat a professionals que treballin en empreses privades, organitzacions sense ànim de lucre, que gestionin projectes socials, d’inserció i ocupació, així com a personal tècnic de l’administració que coordini o participi en diferents projectes d’inserció i ocupació.

Els objectius formatius són:

 • Conèixer la realitat del mercat laboral actual i com incidir mitjançant mediació i assessoria en la contractació.
 • Conèixer les tècniques d'anàlisis de l'entorn laboral, les característiques professionals dels treballadors i les necessitats del mercat.
 • Conèixer les funcions de l'orientador i aprendre a desenvolupar plans d'inserció adequats a les necessitats.