Associa’t

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques majors d’edat que de manera lliure i voluntària tinguin interès en les seves finalitats i/o exerceixin professions relacionades amb la psicopedagogia i l’orientació educativa, professional, personal i social. Poden ser psicòlegs/es, pedagogs/gues, psicopedagogs/gues i treballadors/es de l’àmbit social o d’altres professionals relacionats amb els fins de l’associació.

Quota general anual65,00€
Quota General Juliol - Desembre32,50€
Quota reduïda (persones jubilades, en situació d’atur o estudiants)32,50€

A partir del mes de juliol, s’abona només el 50% de la quota general.

Omple el formulari i fes el pagament de la quota de forma on line.

Volem comptar amb tu! Associa’t!

Sol·licita formar part de l’ Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació (ACPO) com a membre de ple dret, amb el compromís de complir les obligacions  que com a associat li pertoquin i que queden recollides als Estatuts.

Associa’t
Domicili actual
Domicili actual
Codi postal
Població
País

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal), informem que les dades personals formen part dels fitxers responsabilitat de l'ASSOCIACIÓ CATALANA DE PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ, amb seu a Avda Drassanes, 3 (Barcelona) i que són tractades sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de gestionar la inscripció a l'Associació i realitzar les gestions administratives derivades de la mateixa. Igualment, informem que les dades personals poden ser utilitzades per informar sobre actes, jornades, serveis, etc. que poden ser del seu interès.
Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot fer-se mitjançant l'adreça de correu secretaria@acpo.cat