ACPO

L’ACPO, Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional, és una entitat sense afany de lucre que agrupa als i les professionals del món de l’orientació educativa i professional i la psicopedagogia.

Tal i com recull el pla de mandat d’ACPO per al període 2021-2026, l’entitat afronta 3 grans reptes:

Estimular la reflexió i participació dels professionals de l’orientació a través d’una programació estable d’activitats i de la generació d’espais de treball.

Generar un debat obert i participatiu envers a un nou model d’orientació, que doni resposta a les noves necessitats de les persones.

Implementar un pla de comunicació que enforteixi i faci créixer el col·lectiu de professionals associats, però que també permeti compartir coneixements i reflexions amb d’altres professionals i acosti l’orientació a la societat, com un dret vinculat a la justícia social.

Una entitat en constant evolució i creixement

L’any 2022 ACPO celebra 25 anys d’història. Un camí recorregut en el que l’entitat ha anat avançant i incorporant professionals i àmbits d’intervenció:

L’ACPO es crea l’any 1996 amb el nom d’ACPEAP amb l’objectiu de compartir una definició de l’assessorament psicopedagògic entre els professionals dels EAP i donar a conèixer les seves funcions i definir el propi espai dins la comunitat educativa.

Fins l’any 2012, els/les associats/des havien d’exercit o haver exercit en els EAP. A partir de l’any 2012, l’ACPEAP esdevé ACPO, associació oberta a tots i totes els/les professionals/les del món de la Psicopedagogia i l’Orientació, per construir un projecte comú.

L’any 2021, ACPO i ACO es fusionen, incorporant així l’orientació vocacional, professional i sòcio-ocupacional a l’àmbit d’actuació de l’entitat.

Junta directiva

L’ACPO compta amb una junta directiva formada per 13 persones de l’orientació educativa i professional i la psicopedagogia, que han assumit la direcció i gestió de l’entitat en el període 2021-2026.

Comissions de treball

L’ACPO compta amb 6 comissions o espais de treball en les que les persones poden compartir idees, reflexions i propostes d’actuació, en funció dels àmbits d’interès.

Estatuts

El 9 de novembre de 2012, en el marc de l’Assemblea General d’ACPO van ser aprovats els estatuts que regulen l’actual organització de l’entitat.

Transparència

Apropar l’entitat a les persones associades és un dels compromisos de l’actual junta d’ACPO i en aquest sentit, anualment, a més de la realització de l’Assembla Anual, s’elabora un informe de gestió.