Proposta de pauta d’avaluació psicopedagògica dels escenaris de desenvolupament de l’alumne amb n.e.e. (APED)

Aquest document és una proposta d’una pauta d’avaluació psicopedagògica dels alumnes susceptibles d’ésser considerats com alumnes amb n.e.e. i dels diferents contextos en els quals aquests es desenvolupen.

Es parteix d’una visió sistèmica de la intervenció en la que es contemplen les relacions d’interdependència entre els diferents escenaris en els quals es dóna l’assessorament de l’EAP: administració, centres educatius, família, serveis de la comunitat.

En el document és fa una proposta que ens ha de permetre analitzar els diferents contextos d’assessorament, que s’originen en la interacció entre aquests escenaris a partir dels seus components: actors (a qui assessorar), finalitats (per a què assessorar), continguts (sobre què assessorar) modalitats d’interacció i instruments d’intervenció (com assessorar) i activitats/situacions (quan assessorar).

Autor: Carles Monereo ( coord) i professionals EAP Viladecans, EAP Pallars Jussà-Pallars Sobirà,EAP Vall d’Aran-Alta Ribagorça, EAP Badalona, EAP Pallars Jussà-Pallars Sobirà.

ESCENARIS PDF

Comparteix