Webinar ACPO “Transició dels joves cap al món laboral. Impacte de la pandèmia i futur”

Màrius Martínez, pretén reflexionar sobre la complexitat del context socioeconòmic i laboral, barreres, canvis permanents…, que es troben els joves per inserir-se al món laboral caracteritzat per ser complex, precari, altament competitiu i excloent.