Webinar ACPO “Orientació i Psicopedagogia”

Rafael Bisquerra reflexiona sobre l´aportació de la psicopedagogia i l´orientació acadèmica i professional a la qualitat de l´educació, a més de tractar diferents temàtiques com l´evolució de l´orientació i la psicopedagogia i les seves perspectives de futur, el desenvolupament integral de les persones, la convivència i la dimensió emocional.