Webinar ACPO “La LOMLOE i l’orientació educativa”

César Coll explora la nova llei, els àmbits d’actuació de l’orientació educativa destacats en la LOMLOE, tot posant l’accent en els reptes i l’oportunitats que aquest nou marc normatiu pot suposar per a l’orientació educativa en el context actual