Publicació L’orientació, un repte de país

Fundació Jaume Bofill
Aquest capítol de l’Anuari 2018 revisa l’estat actual de l’orientació acadèmica i professional i planteja la necessitat que des del món educatiu es faciliti que tot l’alumnat aconsegueixi ser autònom en les seves decisions respecte a la construcció del seu Projecte de Vida i Professional.