Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

Generalitat de Catalunya
La Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència vol atendre, protegir i promocionar el benestar personal i social dels infants i dels adolescents, i garantir l’exercici dels seus drets i responsabilitats. Situa l’infant i l’adolescent com a subjecte de drets i oportunitats i actualitza la normativa que fins ara hi havia en aquest camp per adaptar-la a les noves necessitats i circumstàncies socials.