Informe La fórmula de l’equitat

Fundació Jaume Bofill
L’informe afirma que per millorar el sistema educatiu i fer-lo més equitatiu cal més finançament, però també és imprescindible repartir els recursos per als centres d’una manera més justa, eficient i transparent