Informe Diversitat i llibertat: reduir la segregació escolar respectant la capacitat dʻelecció de centre

Save the Children i el Centre de Polítiques Econòmiques d’Esade (EsadeEcPol)
La publicació planteja una sèrie de propostes viables per reduir la segregació a les aules, respectant alhora la llibertat d’elecció de centre