Orientació profesional per a la justícia social

Tristram Hooley, Ronald Sultana i Rie Thomsen
Espai virtual que promou la discussió i el debat per tal d’ajudar als professionals a aprendre els uns dels altres i desenvolupar noves maneres d’incorporar la justícia social a l’orientació professional; proporcionant materials que puguin ser utilitzats per les persones implicades en l’educació i la formació dels professionals de l’orientació.