DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya

Generalitat de Catalunya
La Generalitat de Catalunya, a través del Decret 11/2021, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya en els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat, així com els criteris i el procediment per a la programació de l’oferta educativa en aquests centres i ensenyaments.