Plantilla amb ajudes per a la lectura i l’escriptura, d’Ambrosio Gassol

L’Ambrosio Gassol , ex-psicopedagog d’EAP especialitzat en eines TIC per reduir les barreres d’accés a l’aprenentatge , proposa una eina que permet l’accés a la lectoescriptura a alumnes amb dificultats i no només per alumnes amb dislèxia.

Plantilles per a processadors de text (Libre O. Writer i MSWord) que permeten l’ús de recursos d’accessibilitat al text escrit (síntesis de veu per acompanyar la lectura i l’escriptura, etc.), adients per eliminar les barreres d’accés que pot suposar no dominar el codi escrit (alumnes amb dislèxia, alumnat extranger, etc.).

A la seva web està penjada la darrera versió (inclou nova macro que pot llegir les descripcions que s’afegeixin a les imatges o objectes).

Comparteix