Gran èxit en el primer dia de les III Jornades Socioeducatives per la Inclusió al Baix Llobregat

El passat dijous va tenir lloc la primera trobada de les tres que tenen lloc aquest mes d’octubre i novembre a Martorell en el marc de les III Jornades Socieducatives per la Inclusió al Baix LLobregat.
Amb una conferència inaugural presentada per Miquel A. Essomba, introduïda per Efren Carbonell la jornada va seguir amb una molt interessant taula-diàleg sobre l’esport inclusiu i una següent sobre els IFE, amb l’acompanyament de l’EAP de Martorell.

Aquesta és la noticia recollida per TV Martorell:


Compartim la intervenció d’en Jaume Francesch, president de l’ACPO:

CAPACITATS DIVERSES,CAP A UN MON MES JUST

Martorell 19 d’octubre de 2023
Intervenció del president d’ACPO a la inauguració de les jornades.

William Shakespeare ,va escriure l’obre romàntica «El somni d’una nit d’estiu» i quan ho va fer no crec que penses en la inclusió, però, la inclusió i en concret
l’educació inclusiva s’assembla en el seu recorregut a algun dels passatges de l’obra de Shakespeare, el nom coincideix en molts moments amb el recorregut
del procès inclusiu al llarg de la historia. No volem perseguir un somni, volem construir una realitat.
La Declaració de Salamanca tot i ser una declaració d’intencions, fou la gran fita definitòria, per sortir de les necessitats educatives especials i proposar una altre
proposta: l’escola extraordinària, una escola per contribuir al desenvolupament d’una societat més inclusiva. Com diu avui la proposta del professor Roger Slee i
la declaració de Incheon de 2015. Com proposa el quart objectiu de desenvolupament sostenible projectat pel 2030 que connecta l’educació inclusiva
i de qualitat amb la necessitat de promoure un «desenvolupament humà sostenible»
Com vostè sap Sr. Alcalde, Martorell ha sigut capdavantera a Catalunya i a Espanya en l’escolarització d’infants i la creació de serveis de suport a les
persones diferents. A l’any 1969, es crea aquí la primera escola d’educació especial pública de Catalunya i la segona de l’estat espanyol, només Sevilla en
ténia en aquell moment una altre , més endavant el Taller ocupacional i el Centre de rehabilitació i salut mental. Si Martorell en l’escolarització de persones amb
discapacitats va ser una de les ciutats pioneres , Catalunya globalment també ho va ser en relació al conjunt de l’estat. Especialment amb l’eclosió de Josep Maria
Jarque com a responsable del Servei d’educació especial del Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Segurament una de les figures
més rellevants que hem tingut en la defensa dels drets dels infants amb discapacitat a rebre una educació de qualitat, Primer en l’àmbit de l’escolarització , mes endavant en l’àmbit de la integració i finalment en el de la inclusió..va situar el nostre país com a capdavanter i de nou Martorell apareix en aquest procés Ell va signar amb l’ajuntament, el primer conveni d’homologació de l’equip del Centre de Rehabilitació i salut mental de Martorell, . Que a posteriori va generar l’EAP i els diferents serveis d’atenció a la salut mental infantil i juvenil existents a
l’actualitat, i que donen atenció a la zona Nord del Baix Llobregat. 
Novament Martorell i la seva gent apareix en el camí cap a la inclusió en l’elaboració del DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Especialment per la participació directa en la seva elaboració de la amiga i companya de l’EAP de Martorell, Mercè Esteve i Balaguer en aquell moment subdirectora general
d’ordenació i atenció a la diversitat,sota el mestratge i orientació de la Carme Ortoll directora general d’infantil i primaria del departament d’educació i que avui ens acompanya.
Hem fet un salt de qualitat!, es un molt bon decret, però que cal omplir-lo de les eines que necessita per ser viu!per fer realitat les seves propostes: pressupostos almenys del 6% del PIB , suficients per construir l’edifici del nou model d’escola amb més personal,i amb menys alumnes per classe, amb noves infraestructures,amb una organització diferent , oberta i participativa,amb una formació diferent,amb nous serveis i sobretot amb més temps per el conjunt de professionals,pares i estudiants,temps per pensar, temps participar de les
decisions i temps per elaborar i portar a la practica, allò que necessita la nostra societat, « Una escola oberta al mon,una escola per a tothom, una escola sense adjectius».-

Comparteix