Llibre: El asesoramiento psicopedagogico a debate

Ja està a la venda el llibre “L’assessorament psicopedagògic a debat”

Teresa Huguet Comelles, Eva Liesa Hernández i Joan Serra-Capallera han coordinat aquest llibre que
planteja una revisió de l’assessorament psicopedagògic i ho fa des de diferents mirades i tenint en
compte els reptes educatius i socials actuals.

El llibre presenta una sèrie de reptes entre els quals destaca la necessitat de repensar i adaptar
l’orientació i l’assessorament psicopedagògic a les noves realitats personals, educatives i socials; la
concreció d’un model d’intervenció realment col·laboratiu i coparticipat que afavoreixi compartir
responsabilitats i objectius des de les dinàmiques de centre i de zona educativa; el paper d’assessors i
orientadors en els processos d’innovació i millora de pràctiques educatives clarament inclusives; i la
formació inicial i continua centrada en com resoldre situacions problemàtiques a través del diàleg
assessor.

Enllaç a la botiga Graó: https://www.grao.com/es/producto/el-asesoramiento-psicopedagogico-a-debate-ge347

Comparteix