XIV Jornades d’Educació Emocional «L’educació emocional al centre del canvi educatiu», associats ACPO preu reduit

ice gropub

XIV Jornades d’Educació Emocional: «L’educació emocional al centre del canvi educatiu»

16 i 17 de març de 2018

Sala d’Actes de La Salle Bonanova.

Passeig de la Bonanova, 8, Barcelona

(bus: H4, parada Pg. Sant Gervasi – Pl. Bonanova)

www.ub.edu/jornadeseducacioemocional 

Presentació de les Jornades

L’educació emocional és una innovació educativa que es proposa educar per a la vida i té com a punt de partida un conjunt de necessitats socials que no estan suficientment ateses a través de les àrees acadèmiques ordinàries, com per exemple la prevalença de violència, ansietat, estrès, depressió, comportaments de risc, etc. L’educació emocional s’emmarca dins els moviments de renovació pedagògica, de llarga tradició a Catalunya, que es proposen educar per a la vida. Manifestacions recents d’aquests moviments són Escola Nova 21 i Xarxes pel Canvi. Considerem que hi ha arguments de pes perquè l’educació emocional estigui al centre del canvi educatiu i, per tant, hauria d’ocupar un espai de rellevància dins aquests moviments d’innovació pedagògica. Amb aquest objectiu s’organitzen aquestes jornades. La intenció és impulsar projectes que deixin clara la relació entre l’educació emocional i la innovació educativa, que l’educació emocional estigui present en els processos d’innovació pedagògica i que aquests la incorporin com un element essencial. Per fer patent aquesta relació, s’organitzen aquestes Jornades on col·laboren l’ICE de la UB, el GROP, Escola Nova 21 i Xarxes pel Canvi, amb la intenció de fer contribucions significatives.

Programa

Divendres 16 de març

16.00 h Recepció i lliurament de material

16.30 h Inauguració de les Jornades

Representant del Departament d’Ensenyament.

Dr. Xavier M. Triadó, director de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

Dr. Rafel Bisquerra, representant de la Comissió Organitzadora.

17.00 h Ponència: «Las emociones, puerta del aprendizaje» (ponència en castellà)

Sr. Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de Cataluña i director de Escola Nova 21

Presenta: Rafel Bisquerra

18.30 h Actuació

18.45 h Descans

19.00 h Sessions simultànies

Comunicacions, experiències i bones pràctiques.

Dissabte 17 de març

9.30 h Tallers simultanis

[A] Viure i conviure en la pràctica: l’educació emocional a infantil i a primària. Èlia Lòpez y Mari Creu Royo (taller en català)

[B] Les emocions en joc a secundaria. Esther García y Pilar Puyuelo (taller en català)

[C] Educación emocional en la gestión del aula y las dinámicas de un grupo-clase. Associació SEER (taller en castellà) 

[D] Educación emocional: del ocio educativo al aula. Cristina Gutiérrez (taller en castellà) 

[E] Happy: un videojoc per a conviure en harmonia. Rosa Miralles (taller en català)

[F] Proyecto Escolta’m. El protagonista del aprendizaje es el estudiante. Gemma Pérez (taller en castellà)

11.30 h Descans

12.00 h Diàleg: «Papel de la educación emocional en la actual innovación educativa» (ponència en castellà)

Sra. Anna Carpena, membre jubilada del Departament d’Ensenyament

Dr. Rafel Bisquerra, director del Postgrau en Educació Emocional i Benestar i catedràtic de la Universitat de Barcelona

Modera: Antoni Giner

13.30 h Sessió de pòsters

13.45 h Dinar

14.45 h Cafè networking

15.30 h Tallers simultanis

[G] Un aprendizaje emocionado en infantil y primaria. Verónica Anton (taller en castellà)

[H] Las emociones en juego en secundaria. Esther García y Pilar Puyuelo (taller en castellà)

[I] Jocs i activitats dissenyats per a la gestió emocional infantil i la prevenció del maltractament entre iguals. Cristina García (taller en català)

[J] Focusing – Inteligencia Corporal. Caroline Copestake (taller en castellà)

[K] Katharsi emocional. El teatre com a eina de reflexió. Xesca Vela (taller en català)

[L] Si volem incorporar les emocions al currículum cal incorporar-les a la gestió dels equips docents. Com fer-ho? Iolanda Arboleas (taller en català) 

17.30 h Descans

18.00 h Diàleg: «El lugar de las emociones en la escuela. El acompañamiento emocional con respeto y amor» (ponència en castellà)

Sra. Astrid Ruiz, mestra i directora de l’Escola Congrès-Indians de Barcelona

Sra. Verónica Antón, assessora i formadora del equipo de l’Escola Congrès-Indians de Barcelona

Presenta: Eduard Vallory

19.30 h Actuació

20.00 h Acte de clausura

Presentació de comunicacions i pòsters

Característiques generals

Els treballs acceptats s’exposaran oralment en sessions simultànies en diverses sales. La presentació oral i escrita dels treballs es farà preferentment en castellà o català (cal tenir en compte que l’organització no es compromet a donar servei de traducció).

Les persones interessades a presentar pòsters o comunicacions han d’enviar la seva proposta a través de la plataforma en línia que s’inclourà a la web, www.jornadeseducacioemocional.coma partir del 4 de desembre de 2017.

El termini d’enviament de propostes s’inicia el 4 de desembre de 2017 i finalitza el 18 de gener de 2018.

Abans del 18 de febrer de 2018 es comunicarà l’acceptació dels treballs.

Correspon al Comitè Científic l’acceptació dels treballs i la decisió final de presentar-los amb una modalitat de presentació o línia temàtica determinada. No s’acceptaran treballs publicitaris o propagandístics.

Les contribucions es publicaran al llibre d’actes de les Jornades, edició que adoptarà format electrònic, a la pàgina web de les jornades i al dipòsit digital de la Universitat de Barcelona. L’edició tindrà ISBN.

És imprescindible que com a mínim un dels autors dels treballs acceptats hagi formalitzat la inscripció a les Jornades. En cas contrari, els seus treballs s’exclouran del programa i de la publicació de les actes de les Jornades.

Només s’emetrà certificat a nom d’aquelles persones que hagin formalitzat la inscripció.

 Inscripció

A partir del 4 de desembre de 2017, a la dirección www.ub.edu/ice. Places limitades.

Avís: els tallers del dissabte són simultanis. Cada taller té les places limitades. En el moment de formalitzar la matrícula, cal que us inscriviu als tallers que us interessin.

Quota d’inscripció

A partir del 4 de desembre de 2017 i fins al 18 de febrer de 2018

Inscripció ordinària 100 €

Inscripció reduïda* 80 €  ASSOCIATS ACPO ACREDITATS !!!

A partir del 19 de febrer de 2018

Inscripció ordinària 130 €

Inscripció reduïda* 100 € ASSOCIATS ACPO ACREDITATS !!!

(*) Estudiants universitaris i aturats (caldran acreditacions).

Exalumnes de màsters, postgraus i cursos d’expert en Educació Emocional, Intel·ligència Emocional a les Organitzacions, Tutoria i la seva Pràctica, i Psicopedagogia (UB) (caldran acreditacions).

Professorat de la Universitat de Barcelona.

Jubilats/des

Els grups de més de cinc persones de la mateixa organització que s’inscriuen juntes poden acollir-se al preu reduït. Caldrà que, abans de la inscripció, es posin en contacte per correu electrònic amb la Secretaria de l’Institut de Ciències de l’Educació (icecursos@ub.edu) per rebre les instruccions oportunes. En aquest correu s’han de fer constar els noms i cognoms de les persones del grup i el nom de l’organització o empresa a la qual pertanyen.

El preu inclou el dinar del segon dia. Places limitades Se certificaran 15 hores.

Només s’expedirà certificat a les persones que participin a les Jornades els dos dies i que formalitzin la inscripció a l’Institut de Ciències de l’Educació.

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció. No es retornarà l’import de la matrícula excepte malaltia greu de l’alumne o casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst en la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

No sacceptaran pagaments en efectiu els dies de Jornades.

Les activitats organitzades per lICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament dEnsenyament. Els certificats daquests cursos sincorporen directament a lexpedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Organitza

Comissió Organitzadora

Mar Aldámiz-Echevarría Iraurgui

Blanca Barredo Gutiérrez

Rafel Bisquerra Alzina

Núria García Aguilar

Antoni Giner Tarrida

Núria Pérez Escoda

Amèlia Tey Teijón

Comitè Científic

Presidenta: Dra. Amelia Tey Teijón, professora de la Universitat de Barcelona

Ma Jesús Agulló Morera

Mar Aldámiz-Echevarria

Albert Alegre Rosselló

Manuel Álvarez González

Blanca Barredo Gutiérrez

Jon Berastegui

Rafel Bisquerra Alzina

Anna Carpena Casajuana

Victoria Castellà Valls

Gemma Filella Guiu

Anna Forés Miravalles

Núria Fuentes-Peláez

Núria García Aguilar

Esther García Navarro

Antoni Giner Tarrida

Josep Gustems Carnicer

Èlia López Cassà

Luís López González

Rosa Miralles Pascual

Meritxell Obiols Soler

Salvador Oriola Requena

Gemma Pérez Clemente

Núria Pérez Escoda

Begoña Piqué Simón

Núria Rajadell Puiggrós

Agnès Ros Morente

Amèlia Tey Teijón

Patricia Torrijos Fincias

www.ub.edu/jornadeseducacioemocional

Doc amb més informació

Doc en castellano con toda la información
Comparteix