Qüestionari per a professionals de l’educació secundària implicats en l’acompanyament educatiu d’adolescents tutelats pel sistema de protecció a la infància

Ets orientadora en actiu i vols participar en una recerca de la Universitat de Barcelona?

La recerca tracta sobre l’experiència educativa dels i de les joves en mesura d’acolliment familiar i residencial dins del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, i que es troben escolaritzats en centres educatius formals en l’etapa d’educació secundària obligatòria.

Els objectius de la recerca són:

  1. Caracteritzar els i les adolescents tutelats que s’atenen en l’educació secundària obligatòria.
  2. Identificar quines són les necessitats d’atenció i suport associades als processos d’escolarització d’aquest alumnat.
  3. Identificar quines són les necessitats de formació i suport específics percebudes pels i per les professionals de l’educació secundària en relació amb el col·lectiu.

El qüestionari s’adreça a tots els i les professionals implicats en l’atenció, acompanyament i suport educatiu en instituts d’educació secundària i que tinguin experiència amb el col·lectiu de joves acollits i acollides dins del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència. Concretament a docents, tutors/es, orientadors/es educatius (psicopedagogs/gues), psicòlegs/gues educatius, i professionals externs dels serveis educatius de zona (SEZ) i/o específics (SEE).

El següent qüestionari s’estructura en 6 dimensions d’anàlisi vinculades a la pràctica professional en relació amb:

  1. Caracterització dels i de les adolescents tutelats.
  2. L’acollida al centre educatiu.
  3. La comunicació amb la família d’acollida o educadors/es del centre.
  4. La gestió i regulació del comportament i de les emocions.
  5. L’atenció i resposta educativa.
  6. El suport i formació específics rebuts.

Comptar amb la teva participació afavorirà la generalització dels resultats i l’obtenció de propostes i orientacions per a la millora i innovació de la pràctica educativa que es desenvolupa des dels instituts vers els alumnes que es troben en situació de tutela pel sistema de protecció a la infància.

 Enllaç per a participar en el qüestionari: https://forms.gle/LRvcZu9wEH1jCsveA

Per a qualsevol dubte, pot posar-se en contacte amb la responsable de la present recerca, Judit Rabassa Parés, al següent correu: jrabaspa7@alumnes.ub.edu, i personalment, atendrà als seus dubtes.

El present qüestionari s’inclou en el marc del Treball Final del Màster de Psicopedagogia de la Universitat de Barcelona.

S’agraeix per endavant la seva participació!

unnamed (1)

Comparteix