Presentació projecte Educació 360, l’educació a temps complet ( promogut per Moviments de Renovació Pedagògica, Diputació de Barcelona i Fundació Bofill)

Des d’ACPO hem volgut participar com a associació a la jornada educació 360, els orientadors i psicopedagogs sempre hem tingut un peu a fora de la institució ( escola o institut)  per identificar els recursos externs que ens poden ajudar en la millora d’alguns alumnes,  fa molts anys que hem derivat a casals, caus, esbarts,. per facilitar la socialització d’alumnes o famílies amb més o menys vulnerabilitat. Els plans d’entorn van suposar un impuls important però és evident que esl canvis polítics no han ajudat a la consolidació d’aquests plantejament més comunitaris. Ara sembla que el Departament d’Ensenyament torna a impulsar ( al menys en infogrames i en escrits recents si que s’aposta per aquesta vinculació). Per tant manifestem la nostra sorpresa en veure que la Diputació, els MRP i la Fundació Bofill  son els impulsors, esperem doncs que la casa gran s’incorpori d’alguna forma a aquest engrescador projecte.

DUt9WuFX0AE4UqRconstelació

Sessió de la tarda, presenten  Jordi Díaz i Mieria Civis, investigadors de La Universitat Ramon Llull fan emfasi en :  Educació global, inclusiva, participació dels ajuntaments. Cal aliança d’ajuntaments i centres educatius, promovent el treball en xarxa.

Claus dels èxit segons els dos investigadors 

La filosofia, una mirada comunitària i col·laborativa significativament diferent a quan només mirem a dins de  l’escola 

El cor  El impacte de l’educació es pot ampliar si contem amb la col·laboració d’altres professionals en altres entorns, no únicament entorns escolars formals  Jordi Díaz #comunitatsqueeduquen #educacio360

L’energia.  L’empoderament de l’equip motor  que connecti persones i impulsi el projecte, fa que es puguin treure major rendiment Jordi Díaz #comunitatsqueeduquen #educacio360

Beneficis:

  1. Increment del capital social Facilitar que es connectin, densifica el teixit, acaba millorant els vincles socials, augmenta la participació implicació i satisfacció
  2. Comprensió comunitària dels reptes educatius, reconèixer que els diferents reptes educatius ens internpelen a tots ( lleure biblioteca,.. ) Fa construir una visió comunitària i que la resposta sigui cada cop més comunitària
  3. Accions educatives i socials novedoses,
  4. La millora de l’èxit acadèmic

Reptes  també hi ha 4 

  • Rigidesa ( dificultats en escolatar a l’altre a l’altra institució ) 
  • Fragmentació ( respostes parcials) 
  • Inestabilitat d’aquests projectes cicles polítics, rotació d’equips, retallades,.  
  • Avaluació complexa: Objectius a llarg termini, resultats de procés, dificultat per fer indicadors, poc temps i recursos destinats a avaluar #comunitatsqueeduquen #educacio360

OFERTA DE PILOTATGE EDUCACIÓ360 a 30 entitats 

Que està passant ara? Cap on anem? El ventall d’accions que és promouen és pot ser més ampli que els projectes més tradicionals S’ofereix un pilotatge a  30  entitats però els resultats és penjaran en obert Espais d’acompanyament i asessorament a 30 entitats

 

quecerquem

I la temporalització del projecte, a inicis del proper curs ja pdorem tenir els primers resultats

queoferim

Posteriorment s’han oferit unes experiències molt interessants

marianao

Fundació Marianao: Idea força: Viver d’iniciatives socials, fa 10 anys que impulsen des de l’insitut aquests vivers amb molt d’èxit, hi ha molts joves que segeuixen amb les iniciatives molts anys després del seu inici. 

http://www.marianao.net/ca/esfera-jove-participaci%C3%B3-social_5848

salt

Fundació Ser.Gi Salt amb un gran percentatge de famílies inmigrades  http://www.fundaciosergi.org/projectes/taller-destudi-assistit-amb-families-taller-destudi-amb-families/

 

 

 

Comparteix