Presentació de la revista ÀÁF Àmbits de psicopedagogia i orientació (Carta del Director)

Benvolgut, Benvolguda

Al llarg de 13 anys, des de l’aparició del primer número el gener del 2001, “ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA . Revista catalana de psicopedagogia i educació” ha esdevingut un referent tant en el món professional com en els àmbits universitaris o en d’altres vinculats al desenvolupament d’infants i joves i a les pràctiques educatives.

Malgrat la consolidació del projecte, entenem que avui, qüestionar-nos sobre les “empremtes” i els processos que regeixen la construcció de la identitat dels infants i joves, i la manera d’intervenir-hi des dels contextos d’ensenyament i d’aprenentatge, demana d’una anàlisi àmplia i internacionalitzada. L’abast dels canvis és marcadament estructural; per tant, es fa necessari obrir i ampliar els paràmetres d’anàlisi i de col·laboració amb un conjunt ampli de professionals.

Des de la voluntat d’internacionalitzar els discursos i les pràctiques i, alhora, enfortir els vincles de col·laboració professional, hem optat per canviar el format de revista editada en paper a un format digital. També hem ampliat els registres lingüístics, i a partir del proper número la revista s’editarà en català, castellà i ben aviat en anglès.

En la mateixa línia, encetem l’edició d’una col·lecció de monogràfics en format paper. El primer llibre, “Orientación psicopedagógica a las familias: colaborar para educar” (Ramon Almirall –coord.-), ja el trobareu a la venda a la web.

A partir d’ara podeu accedir al número zero de la nova revista ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ – ÀMBITOS DE PSICOPEDAGOGIA Y ORIENTACIÓN – FIELDS OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND COUNSELLING a través de l’enllaç: www.ambitsaaf.cat. A finals de març apareixerà el núm.40 2ona època.

ÀMBITS_ÀÁF es publica de forma oberta i gratuïta. Si escolliu l’opció REGISTRAR-SE, rebreu informació puntual, tant de la sortida de cada número, com dels altres productes i publicacions relacionats amb la revista.

Els materials editats, de lectura lliure en pantalla, poden descarregar-se en format pdf, amb un petit càrrec. Podeu optar, també, per fer-vos SUBSCRIPTOR/A, de manera que per una quota anual de 10€ tindreu descàrrega lliure de tots els pdf de l’any, alhora que obtindreu descomptes addicionals en la compra dels productes editorials que publiquem.

Des del Consell de Redacció us convidem a participar en el nou projecte i us encoratgem a col·laborar-hi amb les vostres aportacions.

Joan Serra Capallera

Director d’Àmbits de Psicopedagogia i Orientació
Comparteix