PRESENTACIÓ A BARCELONA DEL LLIBRE “INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ALUMNADO CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA”

Eulàlia Bassedas Ballús i Teresa Castilla, coordinadores del llibre

Josep Amorós, Psicòleg coordinador del CRETDIC de la ciutat de Barcelona

Amaia Hervàs, Psiquiatra del Centre de Salut mental infanto-juvenil Hospital Universitari Mútua de Terrassa

Mireia Arnau, Mestra de la USEE de l’ESC Mestre Morera de Ciutat Meridiana de Barcelona

Núria Farrés, Psicòloga del CE i Terapèutic Carrilet. Coordinadora i psicoterapeuta del Centre de tractaments Carrilet.

llibre tea

A inciativa d’ÀÁF , la revista Àmbits de psicopedagogia i Orientació editada per l’associació ACPO, el passat dimecres 22 de març, va tenir la presentació del segon volum de la colecció Monografias de psicopedagogias y Orientación.Intervención educativa en alumnado con trastornos autistas” 

A l’acte és van aplegar  un nombre important de mestres, professors de secundària, professionals de l’EAP, famílies, etc interessats en compartir les estratègies dins del mon educatiu més apropiades per fer que els infants afectats amb un trastorn de l’espectre autista esdevinguin persones amb possibilitats de participar en la societat.

Un dels aspectes en què van coincidir tots els professionals convidats és en la necessitat de detectar i intervenir durant la primera infància per tal d’aprofitar la plasticitat que ofereix la criatura durant aquesta etapa. En aquest sentit ha de millorar  el treball que es porta a terme en els serveis educatius i sanitaris per fer una bona detecció i el que desenvolupa a les escoles bressol per proporcionar una estimulació adequada.

També van ser força unànims en l’opinió de replantejar les propostes que es fan des de l’escola de primària i els centres de secundària per tal de tenir en compte les característiques i necessitats d’aquests alumnes. Ens van recordar la necessitat de crear entorns predictibles i estructurats, poc sorollosos i carregats d’estímuls. En especial es va fer esment també dels menjadors escolars.

Les aportacions i les reflexions d’avui ens recorden, una vegada més, que la societat, en general, i l’escola ordinària, en particular, disten encara avui en dia de ser entorns preparats per facilitar la participació dels infants, joves i adults afectats amb T.E.A. És sabut que la inclusió escolar i social està en evolució, però quan es tracta d’ubicar un infant o un jove, caldrà tenir en compte les seves possibilitats i necessitats actuals per tal que la seva evolució no es vegi perjudicada de per vida. Aquesta és la difícil tasca que desenvolupen avui en dia nombrosos professionals de l’ensenyament juntament amb les seves famílies, prendre decisions per a l’individu particular que necessita una resposta aquí i ara sense perdre de vista que els canvis s’impulsen a partir de propostes sovint incertes.

El llibre que avui s’ha presentat reuneix propostes i enfocs diferents i complementaris alhora. Il·lustra la possibilitat i necessitat d’actuar formant xarxa entre els serveis educatius, sanitaris i socials. Mostra experiències de centres especialitzats i centres ordinaris. Però, sobretot, ens recorda que és important contemplar els infant, els joves i els adults afectats amb la intenció de “comprendre”, comprendre per acollir sense reserves, comprendre per planificar amb sentit, comprendre per tolerar les limitacions pròpies i alienes. Sovint educar és un acte d’acompanyar més que de canviar l’altre.

portada-ambits-2-768x1008

Comparteix