Parlem obertament de la salut mental als centres educatius

iceub logo_ub home_nou

 

Interessant activitat, mireu la bibliografia amb enllaços a sota.

Tindrà format de diàleg per abordar el tema de la salut mental, l’estigma, la pràctica, les bones pràctiques i cap a on haurien de flexibilitzar els centres educatius per a poder incloure els alumnes que presenten dificultats de salut mental

http://www.ub.edu/ice/cursos/salut

CREETDIC BCN: Josep Amorós. Psicòleg clínic. Centre de Recursos educatius per a alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i de la Conducta del Consorci d’educació de Barcelona.

CSMIJ Hospital Clínic : Sara Lera. Psicòloga clínica.

Hospital  de dia Sant Pere Claver: Núria Gràcia. Mestra Hospital de dia

.Institut Front Marítim (Barcelona): Neus Garrofé, Cap d’estudis.

Associació Obertament: Helena Quesada (Cap de programes educatius).

Adreçat a docents de les etapes: infantil, primària i secundària, orientadors, caps d’estudi, coordinadors pedagògics, inspectors, psicopedagogs EAPs, psicòlegs, mestres d’ed. Especial.

Calendari i horari: 5 de juny de 2018, de 17.30 a 20.30 h

Hores: 3 h

Certificació: 5 hores. Assistència i lectura d’alguns dels materials orientats.

Places: 50

Lloc: ICE UB. Campus Mundet

Els objectius de la trobada seran 

Reflexionar al voltant de les necessitats educatives dels alumnes que presenten dificultats de salut mental  i la resposta educativa que donen i que podrien donar els centres educatius.

i la  conseqüència de l’estigma que hi ha al voltant d’aquest tema a la societat. Informar dels recursos que hi ha a la xarxa de salut pública i a la xarxa d’ensenyament per a donar una millor resposta.

preguntarem als formadors

Què entenem per salut mental versus malaltia mental?

. Fins a quin punt encara és un tabú parlar de malaltia mental?

. Salut mental a la comunitat educativa: docents, alumnes, famílies. Què podem fer per aconseguir un millor benestar i un clima agradable al centre, a l’aula ? Quines coses funcionen ?

. Què hauria de flexibilitzar el centre educatiu per incloure un alumne/a amb problemes de salut mental?

. Aspectes facilitadors inclusius a tenir en compte en l’acollida de l’alumne quan retorna de l’hospital de dia.

. Quins Recursos disponibles a la xarxa educativa.

. Quins Recursos disponibles a la xarxa de salut mental.

Documents per a contextualitzar el contingut de la jornada:

* Almirall, R. ( 2016) Recuperar la mirada al subjecte i l’enfocament comunitari en la col·laboració salut mental-educació. Revista Àmbits de Psicopedagogia. Núm. 44.

http://ambitsdepsicopedagogiaiorientacio.cat/recuperar-la-mirada-al-subjecte-i-lenfocament-comunitari-en-la-col%C2%B7laboracio-salut-mental-educacio1/

* Amoros, Josep (2014). Hiperactivitat: un mal d’època?. Revista Àmbits de Psicopedagogia. Núm. 44.

http://ambitsdepsicopedagogiaiorientacio.cat/hiperactivitat-un-mal-de-lepoca/

* Centro nacional de investigación educativa. Educalab, (2018). Focus On: La salud mental en educación. La salud mental en la educación: un problema silenciado en nuestro tiempo.

http://blog.educalab.es/cniie/2018/01/24/la-salud-mental-en-la-educacion-un-problema-silenciado-en-nuestro-tiempo/

* Faucha, M. Balasch, Caussa, A. Casado, J. Spora Sinergies SCCL, 2016). L’estigma i la salut mental a Catalunya (2016)
https://obertament.org/images/Presentaci%C3%B3%20Acte/Estigma%20a%20Catalunya%202016.pdf

* Federació Salut Mental de Catalunya, (2015). Projecte Activa’t per la salut mental.
https://www.youtube.com/watch?v=FnAlfjvrqTA&pbjreload=10

* Mauri, N.( 2018 ). La salut mental en infants i adolescents, una qüestió de vincle i de temps.

http://diarieducacio.cat/salut-mental-infants-adolescent-questio-vincles-temps/

* Salut mental. 10è capítol de la 8a temporada de Famílies i escola.

https://www.youtube.com/watch?v=lSKRDxsjCkg

* Tizón, J (2015). Una visión diferente de la salud mental.
https://www.youtube.com/watch?v=fW-WVL0gWXw&t=10s

. Aula per determinar

Preu: 10 euros.

Període d’inscripció: del 11 de maig al 25 de maig de 2018

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

http://www.ub.edu/ice/cursos/salut

gt inclusio

Comparteix