Oberta la Borsa del Departament d’Ensenyament per llocs de treball de professionals de suport a la inclusió

Us anunciem l’obertura de la borsa per  a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, les especialitats i territoris que es llegeixen tot seguit, per més informació visiteu la web del departament.  La borsa s’obre per a les categories professionals i a les comarques següents:

  • Educador/a de llar d’infants (B) – EDU: Baix Llobregat, Barcelona ciutat, Barcelonès, Conca de Barberà i Ripollès
  • Fisioterapeuta (B) – FIS: Barcelona-ciutat, Tarragonès i Vallès Oriental
  • Tècnic/a especialista en educació infantil (C1) – TEI: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Barcelona ciutat, Conca de Barberà, Pallars Jussà, Priorat i Tarragonès
  • Integrador/a social (C1) – INS: Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Camp, Baix Llobregat, Barcelona ciutat, Barcelonès, Gironès, Segarra, Segrià, Selva, Tarragonès, Urgell i Vallès Occidental
  • Auxiliar d’educació especial (D1) – AEE: Barcelona ciutat
  • Oficial/a de primera manteniment (llar d’infants) (D1) – OFI: Barcelona ciutat
  • Oficial/a de primera, cuiner/a (llars d’infants) (D1) – CUI: Bages, Barcelonès, Garraf i Vallès Occidental
  • Ajudant/a de cuina-netejador/a (llar d’infants) (D2) – NAJ: Barcelonès, Garraf.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-treball-pas/convocatoria-extraordinaria/

Comparteix