nova revista 51 3a època de la versió digital i gratuïta d’ÀÁF ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ

homepageImage_ca_ES (1)

SUMARI 51 (novembre 2019)

www.ambitsaaf.cat

Intervencions en la infància: Què fem?

Román Pérez Burin des Roziers (Psicoterapeuta. Psicoanalista. Membre de la Comissió Organitzadora de l’Espai Freud)Ana Molinaro Maturano (Psicòloga Clínica. Psicoanalista. Membre de la Comissió Organitzadora de l’Espai Freud)

Manifestacions actuals de la malaltia mental en l’àmbit escolar. Algunes limitacions de les categories diagnòstiques

Josep Moya Ollé (Psiquiatre, ex coordinador equip clínic Centre l’Alba)

 

Proposta d’un instrument d’avaluació de la teoria de la ment a la infància

Francesc Sidera Caballero (Universitat de Girona), Iris Badia Llenas (CREDA Narcís Masó), Eva Manzano Vila (Psicòloga)

 

Els sistemes augmentatius de la comunicació en els infants amb TEA

Maica Hidalgo Martín (Psicòloga. Membre del CRETDIC Barcelona ciutat), Laia Vidal Porta (Mestra d’Educació Especial. Membre del CRETDIC Barcelona ciutat)

 

USEB – Atenció primerenca a l’escola bressol

Neus Cabeceran (Mestra USEB CEE Vil·la Joana), Pepi Daniel (Mestra USEB CEE Vil·la Joana), Rosario Rafoso (Mestra USEB CEE Vil·la Joana), Carol Seró (Mestra USEB CEE Vil·la Joana), Joan Tort (Psicòleg USEB CEE Vil·la Joana)

Estratègies educatives inclusives en un institut de secundària

Ramon Coma Dosrius (Catedràtic d’Orientació Educativa, Barcelona, Catalunya), Àlex Martínez (Assessor Psicopedagògic EAP B-27 Montmeló, Barcelona, Catalunya)

 

Les tutories personalitzades sistemàtiques, una eina per l’atenció a la diversitat

Manel Seguer Caballé (Psicopedagog, exdirector EAP SantBoi de Llobregat)

 

La importància del rol del personal no docent de suport per a un sistema educatiu inclusiu

Andrea Jardí (Investigadora, Universitat de Barcelona), Sara Gil-Fraca (Mestra i investigadora en formació, Universitat de Barcelona), Marta Fucho (Monitora de suport -vetlladora-), Merche Burillo (Mestra, Departament d’Ensenyament)

Potenciar la cooperació en l’aprenentatge basat en projectes

David Duran Gisbert (Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona), Marta Flores Coll (Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona), Ester Miquel Bertran (Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona)

 

10 anys d’Aules d’Hospital de Dia d’Adolescents; construint l’optimisme pedagògic dins de la salut mental

Isabel Arenas Ponsa (Docent de l’Aula d’Hospital de Dia d’Adolescents de Mataró del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a Hospital de Mataró), Marina Batlle Ballana (Coordinadora de Serveis Educatius i Formació Permanent dels Serveis Territorials MVO (Maresme Vallès Oriental) del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya), Rosa Maria Belana Vallcaneras (Docent de l’Aula d’Hospital de Dia d’Adolescents de Granollers del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a Hospital Sant Joan de Déu)Sofia Picado Yañez (Docent de l’Aula d’Hospital de Dia d’Adolescents de Mollet del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a Hospital Sant Joan de Déu)

NIÑ@S HIPER. Infancias hiperactivas, hipersexualizadas, hiperconectadas

Jaume Forn i Rambla

 

WONDER

Jaume Forn i Rambla

 

WONDER

Jaume Forn i Rambla

 

 

homepageImage_ca_ES (1)

Comparteix