NOVA JUNTA ACPO i PLA DE MANDAT 2021-2026 Cap a una orientació per a la comunitat!

acpon

NOVA JUNTA ACPO

2021-2026

Presidència

Jaume Francesch Subirana, president

Vicepresidència organitzativa

Anna de Jesús Cuixart

Vicepresidència econòmica

Cristina Sanz Jofre

Secretaria general

M Dolors Gómez Isach, secretaria general

Secretaria de comunicació

Gemma Latorre de Dios, secretaria de comunicació

Vocalies

Àngel Mas Parera, vocal

Montse Núñez Prat, vocal

Josefina Isern Pujol, vocal

Laura Rivero del Río, vocal

Remei Bordons Closa, vocal

Clelia Sassateli, vocal

Mirta Blanco Bergés, vocal

Àlex Martínez Miralpeix, vocal

PLA DE MANDAT 
Cap a una orientació per a la comunitat!
2021-2026 accés al document sencer: Pla de mandat 2021-2026

 Síntesi

Benvolgudes associades i associats d’ACPO,
Una vegada tancat el procés de fusió entre les dues associacions d’orientació més importants de Catalunya, un grup de sòcies i socis d’ACPO – associació catalana de psicopedagogia i orientació educativa i professional- hem decidit presentar-vos una proposta per a decidir col·lectivament quines seran les línies i propostes d’actuació per al període 2021-2026.
Hem de caminar conjuntament per a la construcció d’un nou model d’orientació que ens permeti intervenir tant en el món de l’educació, com en el social i comunitari, i també intervenir tant en els aspectes relacionats amb el cicle vital de les persones, com en els que afecten i determinen el seu procés professional i laboral.
La nostra associació vol ser referent de la psicopedagogia de les emocions no només amb propostes per a la millora de la convivència a les aules, en l’atenció a la diversitat i en l’escola inclusiva, sinó també amb propostes que s’originen al voltant de la intervenció en orientació personal, vocacional i familiar des de la petita infància fins a la construcció de competències professionals amb plantejaments d’autonomia i dependència en l’envelliment actiu. Volem ser presents i considerats en referència a tots aquells aspectes que la societat actual ens assenyala. Estem parlant d’una nova mirada en l’orientació, una mirada integral que requereix una entitat amb un projecte global amb la implicació de tots els i les professionals de l’orientació. Disposem d’experiències diverses, de propostes que ja estan en funcionament de col·laboracions indispensables i de mitjans de comunicació necessaris. En aquest sentit és especialment rellevant la nostra revista internacional “Àmbits de psicopedagogia i orientació”, editada en català, castellà i ben aviat en anglès i que disposa del reconeixement científic de les més importants xarxes de coneixement. Aquesta eina que arriba regularment a tots els associats i associades, es complementa amb l’edició de llibres de petit format lligats amb la pràctica professional.
Ara ens queda avançar, prioritzar i ampliar la consolidació d’aquests mitjans amb la renovació del nostre projecte digital i millorar la nostra presència a les xarxes per construir conjuntament un projecte de comunicació per la nostra associació amb un doble objectiu:
● En primer lloc permetre a totes les persones associades, estar informades, poder expressar la seva opinió, ser presents en la presa de decisions i disposar d’una plataforma de formació continuada.
● I en segon lloc fer d’aquest espai comunicacional renovat, un espai de referència per a l’orientació tant a nivell nacional com internacional.
Davant dels reptes socials que estem vivint us convidem a debatre, reflexionar i fer propostes entorn a:
– L’acompanyament i l’orientació davant de situacions com l’exclusió, la indiferència col·lectiva, la pèrdua del subjecte, la inexistència de l’altre diferent, la competència desfermada per l’èxit individual versus la cerca de solucions col·lectives.
– El rol de l’orientació educativa en relació al desenvolupament de la consciència comunitària, entenent l’educació com un projecte humanitzador, de drets per a tothom
– Una educació pausada, tranquil.la, inclusiva i amb una escola amb certeses per afrontar la incertesa.
– El rol de l’orientació vocacional, professional i sòcio-ocupacional per acompanyar en les desigualtats i la nova ciutadania.
– L’orientació i canvi per orientar davant les violències de gènere i intrafamiliars, la sexo-afectivitat, la responsabilitat davant la vulnerabilitat, el compromís amb el medi ambient.
– L’orientació davant la diversitat adolescent i les noves realitats en relació al gènere.
– L’orientació per a la vida en comú en les noves i diverses formes de família i els nous grups domèstics, les noves formes de convivència, la fragilitat de l’acollida o del reagrupament familiar, l’acumulació de riscos d’exclusió en la monomarentalitat jove, les mancances de socialització en etapes clau com 0-3 anys i adolescència, o el desvincle afectiu no desitjat que es transforma en aïllament.
Volem acompanyar les orientadores i orientadors en aquests reptes, fer créixer els diferents aspectes d’aquesta nostra proposta societària que ens planteja la necessitat de disposar d’un projecte participat i organitzat des de la col·laboració entre totes les persones associades, i on la nova junta sigui l’expressió consensuada del treball col·lectiu.
Proposta organitzativa
L’organització es proposa recollir tant els aspectes legals com funcionals:
• Els aspectes legals fan referència a allò que indiquen els estatuts i que fan necessari que la nova Junta tingui com a mínim: una presidència, una vicepresidència, una secretaria i una tresoreria. La nostra proposta aniria més enllà donada la realitat de la nostra associació i, per fer possible un funcionament correcte, hem creat una segona vicepresidència d’economia amb les funcions de tresoreria i una secretaria de comunicació per donar impuls a aquest àmbit indispensable en l’era que estem vivint.

Barcelona, 17 de gener de 2021

accés al document sencer: Pla de mandat 2021-2026

Comparteix