Nova convocatòria de beca d’investigació i transferència educativa a l’OCDE 2015

  La @FundacioBofill oferta una beca d’investigació a l’OCDE per investigadors de l’àmbit de ciències socials 

La Fundació Jaume Bofill, en col·laboració amb l’OCDE, obre la convocatòria de Beca 2015 adreçada a investigadors i investigadores que vulguin fer una estada a la Direcció d’Educació de l’OCDE, amb seu a París. L’estada permet treballar en una institució de referència en recerca comparada a nivell internacional sobre l’assessorament i l’aprenentatge dels sistemes educatius dels diferents països. 
Amb aquesta iniciativa volem invertir eficaçment en:

– La millora i el desenvolupament de la recerca i la prospecció a Catalunya de les qüestions més rellevants en educació, tot oferint a una persona investigadora la possibilitat de treballar amb un equip internacional pioner en la recerca en educació: el Centre for Educational Research and Innovation (CERI) de l’OCDE.

– La transferència de coneixement útil i d’experiències de l’àmbit internacional al context català, i concretament als debats, recerques i projectes propis de la Fundació Jaume Bofill.

CANDIDATURA I TERMINIS

Els sol·licitants hauran d’estar en possessió d’un títol de màster en l’àmbit de les ciències de l’educació, sociologia, psicologia, ciències polítiques, economia o relacionat amb la innovació.
El darrer dia per a la presentació de la candidatura i la documentació és el 5 de desembre de 2014. 

Per més informació: www.fbofill.cat/becaocde

Comparteix