nº 43 Àmbits de Psicopedagogia i Orientació

Ja es pot accedir al número nº 43 2ona època de la versió digital i gratuïta d’ ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ – ÀMBITOS DE PSICOPEDAGOGIA Y ORIENTACIÓN – FIELDS OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND COUNSELLIG.
En aquest número hi trobareu els següents articles:

 

“LA LLEI DEL MENOR” Joan Serra Capallera (Director Àmbits de Psicopedagogia i Orientació)
USOS I CRÍTIQUES DELS TEST ESTANDARDITZATS EN ELS SISTEMES EDUCATIUS Juan Andrés Ligero Lasa (Universidad Carlos III de Madrid y Co-director del Máster en Evaluación de Programas y Políticas de la Universidad Complutense)
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I INNOVACIÓ EDUCATIVA: PERCEPCIÓ DELS PROFESSIONALS EN ORIENTACIÓ EDUCATIVA Maribel Cano, Eva Liesa i Paula Mayoral (Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna URL)
LA QUALITAT DE L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA DELS JOVES DE 12 A 16 ANYS A CATALUNYA. SITUACIÓ ACTUAL I DESAFIAMENTS –  Marius Martínez, Laura Arnau, Marta Sabaté (Universitat Autònoma de Barcelona)
LA INVENCIÓ DEL TDAH I LA MEDICALITZACIÓ DE LA INFÀNCIA – Maria José Cesena (Psicopedagoga EAP Nou Barris)
EL TREBALL EN XARXA PER A L’ÈXIT EDUCATIU DE L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS – Belinda Siles (Escola Mare de Déu del Rocío), Mª Jose Segura (Escola Mare de Déu del Rocío), Cristina Petreñas (Dept. Didàctica i Organització Educativa, UB), Ignasi Puigdellívol (Dept. Didàctica i Organització Educativa, UB)
ANÀLISI I INTERVENCIÓ CONTEXTUAL EN LES CONDUCTES DISRUPTIVES I DESAFIANTS D’UN ALUMNE AMB TEA – María López Marí, José Peirats Chacón (Grup d’Investigació CRIE Universitat de València)

 

Es pot accedir a la revista a través de l’enllaç: www.ambitsaaf.cat

 

ÀÁF és una plataforma digital gratuïta que s’edita per ACPO quatrimestralment en català, castellà i properament en anglès. Si vols rebre gratuïtament la revista pots REGISTRAR-TE i la rebràs puntualment, i si vols disposar dels materials en suport paper i donar suport econòmic al projecte fes la SUBSCRIPCIÓ (10€ anuals)
Joan Serra Capallera

Director d’Àmbits de Psicopedagogia i Orientació

Comparteix