LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC) PER FACILITAR LA INCLUSIÓ EDUCATIVA.

el mobil a l'aula

Fa dos estius, arran una participació a l’escola d’estiu de Rosa Sensat, la revista perspectiva escolar ens va demanar dos articles sobre TIC i inclusió escolar. Vam fer els articles ( al setembre del 2018 !) i finalment s’han publicat al gener del 2020. Arran la crisi de la pandèmia,  Rosa Sensat a alliberat els continguts de tots el números, vam fer una presentació als dos articles que finalment no es va publicar a Perspectiva escolar. En aquesta notícia posem doncs la presentació i els enllaços cap a la revista.

PRESENTACIÓ

Els alumnes i les persones amb greus discapacitats ja fa molts anys que gaudeixen de tecnologia que ajuda a reduir les greus barreres per l’aprenentatge, però també per la comunicació i la participació. Actualment, l’abaratiment i per tant facilitat d’accés d’aquestes tecnologies ens permeten una universalització d’aquests recursos per a tot l’alumnat, fins i tot com recursos universals.
Com destaca Cesar Coll recentment, la personalització dels aprenentatges ha de ser una mesura universal, per a tots els alumnes, pot ser impulsada per les TIC però no només, els alumnes han de gaudir d’un Pla Personalitzat d’Aprenentatge que els permeti arribar al màxim de les seves possibilitats i en això la tecnologia pot ajudar. Afegeix Coll que l’escola ha de ser un reflex de la societat, si la societat és cada cop més tecnològica, l’escola ha d’incorporar la tecnologia, per ajudar als futurs ciutadans a fer-ne un ús adient. ( La personalització de l´aprenentatge escolar, una exigència de la nova ecologia de l´aprenentatge, Graó 2018)
Davant del recent debat sobre prohibir els mòbils a les aules ( cosa que s’ha fet ja a França) pensem que és un error. Des de fa pocs anys s’ha universalitzat l’ús del mòbil i pràcticament tothom el porta a sobre, aquesta eina portàtil, permet: gravar vídeos, audios, editar-los, accedir al big data, té una potent calculadora i molts altres estris en la ma. Recordem que encara no fa una dècada es va apostar per l’1X1, un dispositiu per a cada alumne amb connexió a internet per a poder emprar aules virtuals i accedir a informació i fins i tot a d’altres eines telemàtiques, justament per una funcionalitat com les descrites adès . Els alumnes d’educació infantil i primers cursos de primària, no en solen tenir, però saben emprar els dels pares o fins i tot usen tablets domèstiques amb pràcticament els mateixos recursos que el mòbil dels grans.
L’escola no pot deixar l’ús de la tecnologia només en mans del lleure o d’aprenentatges extraescolars. Si fora l’escola fan ús de dispositius des que tenen 3 anys o fins i tot menys, des de l’escola s’haurien de dedicar uns espais i part del temps) a l’ús d’aquests dispositius, des d’una vessant educativa, però que pugui servir per optimitzar la potència dels dispositius mòbils fins i tot en activitats de lleure.
La persona que ens està llegint té un dispositiu mòbil amb connexió a internet mòbil al costat, amb aquesta eina, pot ampliar els continguts pels que passarem per sobre aquest article, per millorar la comprensió i poder aprofundir en el tema si és del seu interès.
Els autors dels dos articles, portem més de 25 anys treballant com a assessors al PIE, al CREDV CRE ONCE i sobre tot en EAP, en l’atenció de l’alumnat excepcional amb greus barreres per la comunicació, la participació i els aprenentatges. En aquests dos articles defensarem l’ús d’eines TIC per millorar l’atenció a la diversitat de tots els alumnes, com un recurs o suport universal. L’article d’Ambrosio Gassol és centrarà en facilitar l’accés a la lectoescriptura i als continguts als alumnes amb dificultats davant el text escrit. L’article de Francesc Mena es centra en els alumnes més petits i farem una defensa de les TIC com a eina habilitadora i compensatòria que pot ajudar a enriquir les experiències dels alumnes al segon cicle d’Educació Infantil i Cicle inicial d’Educació primària.

Dislexic 2; Ajudes tècniques davant el codi escrit

Ambrosio Gassol, psicopedagog EAP Sant Martí, ex tècnic PIE ( programa informàtica educativa)

Francesc Mena-Berbegall, professor psicologia educativa UB ,  psicopedagog CREDV CRE ONCE Barcelona
coberta
Comparteix