L’assessorament psicopedagògic en contextos escolars. Monografies de Psicopedagogia i Orientació. Nº 3 i 4

La finalitat d’aquest llibre és oferir una visió analítica del procés de construcció que ha seguit el model d’assessorament psicopedagògic públic en els contextos escolars a Catalunya des dels seus inicis fins a l’actualitat.

Està escrit tenint present els marcs teòrics de referència, la reflexió col·lectiva i l’anàlisi de la pràctica professional de la intervenció psicopedagògica duta a terme pels autors en les quatre últimes dècades. Les diferents variables, condicions i canvis significatius que s’estan donant en els últims anys tant en els contextos familiars, socials com en els educatius, incideixen de manera significativa en la forma d’entendre i exercir la pràctica assessora. Més enllà d’una mera descripció d’actuacions, s’intenten postular els eixos inherents a tota intervenció assessora pública.

Aquesta obra va dirigida a tots aquells professionals relacionats amb la intervenció psicopedagògica i educativa, i de manera especial, a les persones que inicien la seva activitat professional com a assessors o orientadors en equips psicopedagògics o en centres educatius. Hi ha versió en castellà

portada.indd

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ

1. L’assessorament psicopedagògic en el panorama educatiu i social actual: l’objecte d’assessorament, marcs conceptuals i models.

2. L’assessorament psicopedagògic amb els docents.

3. L’assessorament psicopedagògic en l’àmbit institucional.

4. La intervenció assessora en relació a la família.

5. La intervenció assessora en col·laboració amb els altres: el treball en xarxes en el territori.

6. Treball en equip. Estructures de treball i estructures de participació.

7. Idees-eix que guien la intervenció assessora

BIBLIOGRAFIA

ÍNDEX D’ABREVIATURES

Venda de llibres
Si desitgeu comprar  el preu és de 13 euros per exemplar per associats a ACPO i de 15 per als no associats
1. Enviar correu electrònic a revista.ambitsaaf@gmail.com indicant el o els llibres, les dades de facturació i l’adreça postal on voleu que se us enviï. Adjuntar còpia de la transferència del pagament.
2. Transferència bancària per l’import total de la compra al compte d’ACPO: ES81 0081 0482 7100 0107 3508 Banc Sabadell
Un cop fets els passos indicats rebreu els llibres per correu.

Comparteix