L’ #ACPO a l’acte : l’ #Orientació a l’ESO, encara una assignatura pendent?

El passat 15 d’abril, la Fundació Bofill va organitzar un acte on es va tractar de trobar respostes a les preguntes següents:

Existeix un model d’orientació educativa a l’educació secundària catalana? Els alumnes reben l’orientació que necessiten? De quins professionals? Quin ha de ser el paper dels municipis? Es dediquen el temps i la freqüència necessaris? Prioritzem l’orientació acadèmica o la professional? Quan ha de començar l’orientació a un alumne? Quin paper hi han de tenir les famílies? Quines competències ha de tenir l’orientador? Quin ha de ser el rol del tutor? Com podem promoure un nou model d’orientació més efectiu, preventiu i promocionador a tots els centres? 

 A més, es va presentar l’estudi: Després de l’ESO què puc fer? , un informe que recull l’estudi sobre la situació educativa a més de 100 centres de secundària de Catalunya indentificant els principals elements de lOrientació que s’hi desenvolupa per poder proposar aspectes imprescindibles d’un model d’educació en l’ensenyament secundari.

L’acte va ser presentat per d’entre d’altres, Marius Martinez, un dels autors de l’estudi, promogut per l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB i la Fundació Bofill.

L’ACPO va assistir-hi amb una representació de la seva Junta, destacant-hi de totes les aportacions dos idees claus:

“L’orientació no hauria de ser un calaix de sastre”

” No es pot orientar personal, ni acadèmica ni professionalment sense fer una avaluació psicopedagògica vinculada a l’entorn”

Comparteix