Jornada “Més enllà del cel o l’infern de les pantalles: una mirada a la complexitat”

Fundació Congrés Català de Salut Mental

Jornada Prèvia al 7è Congrés Català de SM de la Infància i l’Adolescència
“Transicions, exclusions i soledats: desafiament i respostes”

proper divendres 22 de novembre

Sala d’Actes del COMB.  Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona

mobis

Presentació

Avui en dia les pantalles (mòbils, consoles, tablets, TV, etc) estan immerses en la quotidianitat de la majoria de persones, sigui quina sigui la franja d’edat. D’una banda sabem que les tecnologies obren un ventall amplíssim de possibilitats que poden ajudar a desenvolupar les nostres habilitats personals i afavorir la vinculació amb els altres. D’altra sabem que un ús sense límits o indiscriminat   pot exposar a riscos, especialment als col·lectius més vulnerables, en aquest cas, infants, adolescents i joves.

Des de l’àmbit social i educatiu s’estan promovent estratègies educatives per fomentar l’ ús racional de les tecnologies i per la inclusió dels elements relacionals i emocionals que van més enllà d’aquestes.

programa

 

 

Comparteix