IX Forum Interxarxes: El risc de decidir. La presa de decisions en el treball en xarxa

El proper divendres 10 d’Octubre de 8:45 a 14:30 tindrà lloc a l’ Espai Francesca Bonnemaison ( c/ Sant Pere Més Baix, 7 Barcelona) el IX Forum Interxarxes.  

La inscripció n’és obligatoria mitjançant aquest enllaç  

 Organitzat per la Diputació de Barcelona, l‘Ajuntament de Barcelona (Districte Horta-Guinardo) i el Programa Interxarxes, del qual Ramón Almirall, director adjunt de la revista Àmbits de Psicopedagogia i Orientació , n’és el Coordinador. 

 Per tal de consultar el programa podeu accedir directament a la web Interxarxes.net  

  Valorar les situacions de vulnerabilitat dels infants i adolescents implica tenir en compte els anomenats factors de risc i factors de protecció. Si la infància és l’època de la vida en la qual el risc és més gran, per la dependència del nen respecte de l’adult , avui aquesta fragilitat es fa més palesa per l’impacte de la crisi en la població infantil, on es registren les taxes més altes de pobresa. A banda d’aquest fet constatem, a més, l’augment dels  fenòmens de violència i la incidència d’algunes patologies parentals (salut mental, addiccions).

 

Les eines de què disposem els professionals per fer aquesta valoració i per a la posterior presa de decisions (indicadors, protocols, circuits) són útils però  insuficients. Som els professionals els que  prenem les decisions i, en cap cas, aquestes eines poden substituir el procés col·lectiu, compartit i de discussió, que posa a prova les hipòtesis de treball. Les experiències de xarxa actuals mostren la potencialitat d’aquesta manera de fer en la qual la construcció del cas permet arribar a decisions compartides malgrat les dificultats.

 

 

El risc de la infància pot ser també el risc de decidir sols, o amb el suport exclusivament d’eines, de manera acrítica, davant problemàtiques que moltes vegades ens sobrepassen (valoració de situacions de risc, decisions d’internaments, propostes de canvi de mesures i/o recursos, conflictivitat,..). És un fet que els màxims índexs de burn-out es donen en professionals que treballen de manera aïllada.

 

Per recuperar la fortalesa per decidir i per empoderar-se en la funció professional, cal compartir, amb l’equip primer i amb la xarxa després, aquests processos que pressuposen la construcció del cas. La presa de decisions és doncs un dels reptes que tenim els professionals a l’actualitat i per al qual el treball en xarxa, com a factor de protecció, és una eina irrenunciable.”
 

Comparteix