Fusió ACPO i ACO

acpon

Benvolgudes companyes i companys,

El treball conjunt d’ACPO i ACO realitzat durant aquests darrers 10 anys i les
coincidències en la mirada cap a lOrientació integral i la intervenció psicopedagògica,
junt amb un contacte humà continuat,  ens ha permès transformar les coincidències
en acords i propostes conjuntes. Finalment, a l’agost de 2020, s’ha fet efectiva la fusió
d’ambdues associacions professionals.
Aquestes són algunes de les coincidències que ens han permès arribar fins aquí:
● La voluntat propositiva de crear un projecte compartit.
● L’organització conjunta dels 2 darrers Congressos internacionals Barcelona
Inclusiva al 2014 i al 2017 ,  que ens han portat, sens dubte, pel camí de
millorar la convivència i trobar aixopluc en les coincidències.
● La participació en entorns com l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva i el
Projecte de Ciutats Orientadores, amb ple acord en un marc europeu i
internacional.
● La pertinença d’ ambdues Associacions tant a la Confederació Estatal de
Professionals de l’Orientació Educativa (COPOE), com a la
International Association for Educational and Vocational Guidance  (IAEVG).
Totes aquestes coincidències, i d’altres, ens permetran reinventar-nos i oferir a
Catalunya una proposta d’Orientació per a la inclusió al llarg de tota la vida.
Pensem en la necessitat de crear un Projecte orientador amb un model
d’intervenció transversal que reculli les diverses experiències  en els diferents àmbits:
en l’àmbit de l’educació, des de la petita infància fins a la universitat; en l’àmbit de les
organitzacions, en relació al món del treball, des de les relacions i les emocions; en
l’àmbit de la salut i la clínica, des de l’enfocament social.
Volem un Projecte orientador que ens permeti assolir amb garanties els nous reptes
que la societat actual ens està demanant.
La nova realitat del segle XXI ens fa pensar en preguntes com:
● Els models d’escolarització que proposa el sistema educatiu s’adiuen als
processos vitals actuals?
● L’escola proposa un model continuista del Currículum que té poc a veure amb
les necessitats vitals del subjecte?
● Les demandes com la sexo-afectivitat a la primera infància, la violència, el
compromís amb l’entorn mediambiental, la responsabilitat davant la
vulnerabilitat i la desigualtat de l’altre són elements presents en el procés
orientador?
● Tenim propostes des de l’orientació per atendre les diferents adolescències i
desenvolupar una proposta en relació al gènere?
● Podem dur a terme programes que incloguin la diversitat social, funcional,
cultural i cognitiva?
● Hi ha un posicionament clar de l’orientació vocacional i professional en la relació
entre treballador i empresa?
● Tenim espais d’intervenció davant de situacions d’inadaptació social i de
marginalitat?
● Podem retornar el paper de savis als nostres majors i aconseguir que des de
l’autodeterminació formin, de nou, part activa de la societat?
● Estem en una situació de prou consideració social i reconeixement professional
en les institucions, en relació al nostre paper a la societat?

Aquestes són algunes de les noves demandes que avui la ciutadania i la societat fan
als professionals de l’Orientació, i ens proposen que els acompanyem al llarg de la
seva vida.
Volem donar resposta com Associació a aquestes i d’altres preguntes, i sobretot volem
que totes i tots els professionals de l’Orientació tinguin un espai comú de diàleg i
reflexió per afrontar aquest conjunt de reptes i ser un referent per a les institucions.
Volem construir un Projecte orientador que reculli les particularitats de cada àmbit i
que pugui reeixir en aquesta nova societat.

I per començar aquest procés, hem organitzat per al proper 11 de desembre de 2020,
un primer webinar a l’entorn d’una pregunta que ens interpel·la a tots i totes: la cura
dels professionals de l’Orientació.
Conversarem amb Carlos Skliar, sota el títol: Acompanyar a qui acompanya.
Properament us farem arribar més informació per tal que pugueu realitzar la vostra
inscripció.

Carta a les associades i als associats
Junta d’ACPO
octubre de 2020

barcelona inclusiva
Comparteix