FIESTA Network

http://fiesta-project.eu/about

El dissabte passat 4 d’octubre es va celebrar a la Casa del Mar de Barcelona la conferència de Cloenda del programa Comènius Fiesta. Com a ACPO vam anar i us volem recollir les aportacions que fa aquest projecte a la nostra xarxa educativa. Aquest comènius ha estat realitzat per vuit països de la Unió Europea, la participació espanyola ha estat l’Institut Escola Pi de Brugar. Per anticipar una
mica el que és el projecte Fiesta us convidem a veure els vídeos que expliquen experiències de transició a Catalunya des de la visió del nen i de la família. Us en posem un exemple:

El vídeo és una mostra dels productes generats per aquest comènius i que ara es volen posar a l’abast de tots els europeus interessats creant la xarxa Fiesta. Aquesta xarxa contempla quatre tipus d’usuaris, professionals de l’ensenyament, famílies, alumnes i tècnics en lleis educatives.
A l’apartat Documents de la nostra web trobareu les Guies i Eines que hem penjat elaborats per la xarxa FIESTA.

La proposta és tant interessant que us encoratgem a unir-vos a la xarxa, cosa que hem fet nosaltres com a associació.

Antecedents

Internacionalment s’han desenvolupat polítiques importants per utilitzar i adoptar l’educació inclusiva; tot i això, molts àmbits encara s’han de reformar, fet que per a molts països membres de la UE requereix molt d’esforç. En l’educació inclusiva per a nens amb necessitats educatives especials (NEE) no s’han tingut en compte aspectes tan comuns com la transició i el treball cooperatiu. FIESTA pretén aconseguir una transició efectiva mitjançant el treball cooperatiu per a nens amb NEE.

Els objectius de FIESTA

Durant els processos de transició següents, la xarxa ajudarà els infants amb necessitats educatives especials i a les famílies:

Transició d’infants amb NEE des del centre preescolar fins al centre de primària i des del centre de primària al de secundària.
Transició d’infants amb NEE a entorns ordinaris.

Què és FIESTA?

La transició pot ser un procés complex i estressant per a un estudiant. La xarxa proporciona tant als pares i als nenes amb NEE, com al professorat i als professionals de la sanitat i dels serveis socials l’oportunitat de col·laborar i de conèixer les necessitats individuals dels alumnes amb necessitats especials durant la transició.

La xarxa inclou eines transferibles com ara instruments d’autoavaluació, un equip d’inici a la transició, 3 mòduls de formació i vídeos que es poden utilitzar tant amb nenes amb NEE com amb nens que poden ser especialment vulnerables durant els processos de transició.

Per què unir-se a la xarxa FESTA?

En unir-se a la Xarxa FESTA vostè donarà suport activament el desenvolupament de la xarxa per assegurar que els nens amb necessitats especials suportats durant les fases crítiques de la transició per exemple, la transició d’entorns convencionals i ambients especialitzats.

Membres FESTA Network tindran accés a:

•Recursos en línia en l’àmbit de l’educació inclusiva, la transició i el treball col · laboratiu
•Mesura específica va fer la informació per als alumnes amb necessitats educatives especials, els pares i les famílies i els professionals en els sectors d’educació i salut

•E-learning mòduls de formació per als professionals dels sectors d’educació i salut

•Kit d’inici de transició per als alumnes i pares de família

•Una secció de la investigació completa, incloent una revisió de la literatura i el millor reportatge de la pràctica basada en un ampli programa de consulta a través de 8 països de la UE

•Eines pràctiques que permetin als interessats a reavaluar els seus programes de transició i que les escoles puguin conrear un ambient d’aprenentatge inclusiu i col · laboratiu que inclou un procés d’autoavaluació

•Les associacions o activitats de col · laboració facilitat

Com a membre de la Xarxa FIESTA tindreu l’oportunitat de crear consciència sobre la importància de donar suport als nens amb necessitats especials en els períodes de transició en la seva àrea local i en tot Europa. I tindreu accés a la seva extensa base de dades de la xarxa de professionals de l’educació inclusiva

( font web Fiesta) http://fiesta-project.eu/about

Espai facebook

Article escrit per Francesc Mena

ACPO

Comparteix