El rerefons de les conductes: abordatge dels “trastorns” a l’aula

logo_svg

Modalitat: curs presencial

Adreçat amestres d’educació primària; professorat de secundària; orientadors POE ; professorat d’educació especial; psicopedagogs d’EAP.

Durada:    15 hores

CalendariDilluns 14, 21 i 28 de gener. Dilluns 4, 11 i 18 de febrer. De 17h a 19.30h

Lloc de realització: Passeig Sant Joan 140, Barcelona (metro Verdaguer).

Professorat: Alejandra Atencio, Soledad Bertran (responsable, orientadora a secundària), Héctor García, Karina Piluso. Psicòlegs.

Preu60 euros

Correu electrònic de contacteklinebarcelona@gmail.com 

Places: 10

Presentació:

Des de Kliné BarcelonaOrientació, Formació, Investigació, continuem proposant aquesta formació en els denominats trastorns (d’atenció, conducta, aprenentatge…), per a entendre quines dificultats hi ha darrera d’aquestes nominacions i com abordar-les. Conèixer quins límits i possibilitats tenen els alumnes darrera de les etiquetes diagnòstiques permet abordar el tracte i el treball de la manera més adequada, reorientant intervencions o respostes, i permetent als alumnes posicionar-se d’una altra manera.

Objectius:

· Dotar als docents d’eines per a abordar la diversitat de l’alumnat que pateix algun tipus de “trastorn”.

· Conèixer i portar a terme diferents estratègies per a vincular-se amb un alumne amb un determinat “trastorn”, ajudar-lo a vincular-se al centre educatiu, i entendre el tipus d’adaptació que pot necessitar per a permetre-li experimentar una educació inclusiva.

Continguts: 6 sessions

1ª) El Trastorn anomenat de Conducta

Analitzarem les diferents conductes que pot presentar un alumne, i la diferència fonamental entre una actuació dirigida a “cridar l’atenció” (tot abordant que es tracta d’una crida a un altre), i una actuació com a reacció defensiva davant una vivència subjectiva malinterpretada.

Comentarem casos concrets aportats pels formadors i es demanarà als docents que aportin exemples que coneguin i puguin analitzar-se.

Docents: Soledad Bertran i Karina Piluso

2ª) El TDAH

Analitzarem la “hiperactivitat” com a impulsivitat del cos, a què pot respondre, i diferents vies d’intervenció segons a què respongui aquesta agitació.

Abordarem el dèficit d’atenció tot diferenciant el què respon al desinterès, del que respon a una mancança d’estructuració simbòlica.

Docents: Héctor García i Soledad Bertran

3ª) L’alumnat amb TEA

Analitzarem la diferència entre el que són aspectes autístics -l’anomenat “espectre autístic”, del què és la simptomatologia autística i asperger. Permetrà als docents conèixer un abordatge diferent quant als aprenentatges i les vies d’aproximació als alumnes segons les seves manifestacions.

A partir de documentals que ofereixen una mirada i reflexió sobre el món dels subjectes autistes i asperger abordarem la qüestió de les altes capacitats, com potenciar-les i quins límits tenen.

Docents: Soledad Bertran i Karina Piluso.

4ª) El fenomen del bullying a l’escola i les conductes sexuals.

Analitzarem les causes i conseqüències de l’increment de la violència entre els adolescents, tant a nivell social com a nivell de la resposta que un alumne pot fer seva mitjançant l’assetjament o la violència. Veurem com abordar-ho a nivell individual, a les aules i amb els pares.

Treballarem l’abordatge als centres educatius de la manifestació de conductes sexuals inadequades (tocaments, assetjament verbal…), així com les dificultats que poden patir els alumnes que es defineixin com homosexuals, bisexuals o transgènere. Analitzarem la conveniència de determinades xerrades, vídeos i altra informació educativa.

Docents: Alejandra Atencio i Soledad Bertran.

5ª) L’alumnat amb Trastorns d’aprenentatge.

Analitzarem els límits i les possibilitats dels alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge, com l’actual “dislèxia”, per a permetre als docents ubicar a què responen i quines són les consegüents adaptacions possibles, o les diferents maneres d’abordar el treball educatiu i escolar.

Docents: Héctor García i Soledad Bertran.

6ª) Conclusions. Treball de casos.

Revisarem els conceptes treballats, les diferents actuacions proposades i l’aportació de cada participant sobre una intervenció determinada que hagi experimentat, que li generi dubte o interès, i sobre les intervenció treballades durant el curs.

Docents: Soledad Bertran i Alejandra Atencio.

Metodologia:

El curs combinarà explicacions teòriques amb treball de casos aportats per docents i participants.

Avaluació i certificació:

S’avaluarà als docents segons la seva assistència i participació a les sessions, així com a partir de l’exemple d’una intervenció realitzada, i les millores o canvis que es podrien introduir, o a partir d’una intervenció escoltada.

S’entregarà un certificat per assistència i aprofitament del curs sempre i quan s’hagi assistit com a mínim al 80% de les sessions.

Comparteix