Eines i recursos per a la sensibilització de la dislèxia

informe faros imatgeEspai web realitzat com a part del pràcticum de psicopedagogia de la Universitat de Barcelona de l’alumna Eva Puertas

La dislèxia és una dificultat inesperada per adquirir la lectura que presenten alguns alumnes amb intel·ligència, motivació i escolarització adequada, tal com assenyala l‘Informe Faros (2010).

El seu diagnòstic no es pot fer abans dels 7-8 anys (quan acaba el Cicle Inicial a l’etapa de Primària), que és quan l’alumnat ha d’haver assolit els processos bàsics de la lectura i de l’escriptura; i es considera que aquestes habilitats ja li han de servir com a mitjà per a fer altres aprenentatges curriculars.

Tanmateix, les intervencions per la detecció i la intervenció davant les dificultats en l’aprenentatge de la llengua escrita, han de ser precoces, i les estratègies d’intervenció han de ser incorporades al més aviat possible en les pràctiques escolars per tal d’assegurar l’alfabetització i el progrés de tot l’alumnat (Garriga i Sala, 2015).

 

 

 Tot seguit, es presenten diferents recursos per comprendre i situar-nos millor en aquest trastorn, que segons dades estadístiques afecta al 10% de la població.

viure amb la dislèxia imatge

Reportatge que explica, en primera persona, les dificultats que implica viure amb dislèxia. Estudiants, mares i professors comparteixen les seves experiències, en col·laboració de l’Associació Catalana de Dislèxia.

 

Curtmetratge de l’Associació de Dislèxia de Singapur traduït i doblat per DISLECTICA’T,  Associació per a la millora del tractament de la dislèxia i altres dificultats associades en l’àmbit educatiu.

ve la dislexia de manera diferente imatge

 

 

 

 

 

 

Aquest vídeo exposa tant les dificultats com les potencialitats que poden tenir les persones amb dislèxia.

 

luz rello imatge

la dislexia no es una enfermedad imatge

 

 

 

 

 

Vídeos que relaten l’experiència viscuda per l’autora Luz Rello, persona afectada i investigadora, així com els seus descobriments sobre la dislèxia.

 

ladislexia.net

 

 

Pàgina web on es pot trobar informació sobre com detectar la dislèxia, treball d’intervenció, treball de prevenció i activitats pràctiques per treballar la consciència fonològica.

 

 

 acd imatge

 Pàgina web de l’Associació Catalana de la Dislèxia on s’hi poden trobar explicacions de què és la dislèxia, com fer-ne una detecció precoç i orientacions per la intervenció.

 

 

 

novela dislexia imatge

 

Novel·la sobre la dislèxia que permet comprendre les conductes dels nois amb dislèxia des d’un enfoc global i emocional i conscienciar al professorat.

 

 

 

A continuació, s’exposen els principals recursos que es troben en l’actualitat per a la detecció de possibles dificultats d’aprenentatge en la lectoescriptura:

  • “Com detectar la dislèxia en nens/es”: Article molt senzill, visual i interessant que dóna idees molt bàsiques per poder detectar i intervenir amb els nens/es amb dislèxia.                                                                    

imatge prodiscat

 

 

Aquests protocols tenen com a objectiu poder observar i detectar precoçment els nens/es que presenten dificultats en l’aprenentatge de la llengua escrita de cara a poder intervenir-hi també al més aviat possible; tant per redreçar l’aprenentatge com, si es tracta d’alumnes més grans, per oferir els suports necessaris per assegurar el seu progrés tant acadèmic com emocional.

 

 

 

 

  • La Prova d’Avaluació dels Components Bàsics de l’Aprenentatge de la Lectura, PACBAL, és un instrument de cribratge universal que ajuda a detectar les possibles dificultats en la lectura primerenca. És recomanable passar aquesta prova a P-5 per actuar de manera preventiva.
  • PROLEC-R és una eina que permet avaluar els processos que intervenen en la comprensió de material escrit i detectar dificultats en la capacitat lectora: identificació de lletres, reconeixement de paraules, processos sintàctics i processos semàntics. S’aplica dels 6 als 12 anys d’edat.
  • Dytective és una eina creada per Change Dyslexia i validada científicament que permet, per una banda, fer un cribratge per detectar si l’infant té risc de tenir dificultats de lectoescriptura, i per altra banda, millorar en aquestes habilitats mitjançant diferents jocs.

Així mateix, per a poder actuar de manera preventiva i minimitzar el seu impacte, a l’actualitat existeixen diferents recursos per treballar amb dificultats en la descodificació del llenguatge escrit, d’entre els quals es destaquen els següents:

  • L’autor Gassol (2016) és el creador de la plantilla Dislexia2, recurs utilitzat per als processadors de texts més habituals que permet que l’alumnat amb dificultats de lectoescriptura pugui treballar amb el mateix programa que els seus companys/es.

binding imatge

 

El mètode del Petit Binding, permet que l’alumnat amb moltes dificultats de lectura es puguin posar a l’alçada de la resta mitjançant uns exercicis per ordinador i utilitzant unes altres eines pedagògiques, tal com s’exposa al reportatge elaborat per TV3.

 

 

  • aulaPlaneta fa una recopilació de 10 recursos que, amb el suport de les TIC, ajuden a treballar a l’aula amb l’alumnat dislèctic.

orientación andújar

 

Blog que disposa de recursos educatius per a treballar amb alumnes amb dificultats d’aprenentatge de la lectoescriptura.

 

 

adapro

 

Adapro és un processador de text gratuït orientat a persones amb dificultats d’aprenentatge com la dislèxia o altres tipus de NEE funcional com l’autisme.

 

 

Comparteix