Disponible el número 41 de la revista ÀÁF

Número 41 ÀÁF
Està disponible el segon número (número 41, segona època) de la versió digital i gratuïta d’ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ – ÀMBITOS DE PSICOPEDAGOGIA Y ORIENTACIÓN – FIELDS OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND COUNSELLIG.
En aquest número es troben els següents articles:
UNA ALTRA ESCOLA ÉS POSSIBLE – Joan Serra Capallera
OBSTACLES A LA INCLUSIÓ: QÜESTIONANT CONCEPCIONS I PRÀCTIQUES SOBRE L’AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA – Gerardo Echeita, Ignacio Calderón
APROXIMACIÓ AL LIDERATGE PEDAGÒGIC DELS ORIENTADORS EN ELS CENTRES EDUCATIUS – Clemente Lobato Fraile
IMPACTE I QUALITAT DE VIDA EN FAMÍLIES DE FILLS AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL. Alguns apunts al voltant de la intervenció – Sílvia Cortés i Mollà
UN EQUIP D’ASSESSORAMENT FAMILIAR ESPECIALITZAT EN EL MARC ESCOLAR: MIRADES I CONVERSES AMOROSES – Paco Buigues Tro
APRENENTATGE SERVEI: EDUCACIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL – Martí Boneta i Carrera
Experiència d’Aprenentatge Servei: APRENEM A RECICLAR AMB LA FUNDACIÓ PERE MATA – Lucrècia Bernaltes, Neus Gonzàlez, M. Luz Lòpez, Carme Maigí
ENTRE ADOLESCENTS I ADULTS A L’ESCOLA: PUNTUACIONS D’ÈPOCA – Viviana Demaría
SPLAIENGLISH: el tractament de l’anglès adaptat a l’alumnat amb NEE – Oscar del Estal Martínez
CODOCÈNCIA i MULTIDOCÈNCIA A L’ESCOLA SADAKO – Dolors Ylla, Jordi Musons
L’INSTITUT ESCOLA PI DEL BURGAR, UN CENTRE INCLUSIU – Pilar Ruibal de Flores Calero, Sandra Badia Mestre
BANC DEL TEMPS A UNA ESCOLA D’ADULTS – Rosa Roca Verdaguer
Podeu accedir a la revista a través de l’enllaç: www.ambitsaaf.cat
ÀÁF és una plataforma digital gratuïta que s’edita quatrimestralment en català, castellà i properament en anglès. Si voleu rebre gratuïtament la revista podeu REGISTRAR-VOS i la rebreu puntualment, i si voleu disposar dels materials en suport paper i donar suport econòmic al projecte fes la SUBSCRIPCIÓ (10€ anuals)

Joan Serra Capallera 
Director d’Àmbits de Psicopedagogia i Orientació
 
*Els Associats d’ACPO tenen també 
Comparteix