Curs d’estiu ASPASIM Novetats, Temari del curs d’estiu publicat

Novetats, Temari del curs d’estiu publicat

Després de 20 anys, Catalunya compta amb un nou Decret d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu en absoluta sintonia no només amb els plantejaments i marcs d’intervenció pedagògica més avançats, sinó perfectament aliniat amb la Convenció de Drets de les persones amb discapacitat de l’ONU i els Comments a l’article 24 de la mateixa. Entrem, doncs, en una fase de transició envers un model que apunta l’escolarització de gairebé tots els alumnes en centres ordinaris, comportant importants canvis en el sistema d’atenció a la diversitat, entre d’altres la transformació dels Centres Educatius Ordinaris  i els centres  d’Educació Especial com un  suport més en el sistema d’atenció a la diversitat; ens complau fer-vos a mans  el VIIè CURS D’ESCOLA INCLUSIVA ( Eines, mètodes i recursos pràctics) que tindrà lloc els dies 2,3,4 i 5 de juliol als locals d’ASPASIM al carrer Cornet i Mas, 46 (Barcelona)

Moltes gràcies

Curs reconegut pel Departament d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya segons resolució de data 21 de febrero de 2018.

http://www.aspasim.es/index.php/ca/

programa

VIIècursescola inclusiva 2018

temariaspasim curs

Comparteix