Convocatoria eleccions Junta Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació

Reproducció de la carta que el President de l’ACPO envia el 23 de setembre de 2014 als associats amb motiu de la convocatòria d’eleccions a la Junta de l’Associació. Podeu consultar-la també a l’apartat de Documents de la web, on està també el calendari previst. Anirem ampliant informació.

“Benvolguts associats i associades

Un cop assolits els objectius prioritaris que ens havíem marcat com a Junta, entre els que cal destacar
l’organització i gestió del Primer Congrés Internacional d’Orientació per la Inclusió, Barcelona 2014, i tal com ja havíem anunciat en la darrera assemblea general de 28 de novembre de 2013, cal donar per finalitzat el període de gestió de l’actual Junta i per tant es convoquen eleccions per a la constitució d’una nova Junta de l’Associació .

Tal com estableixen els estatus, obrim el període de presentació de candidatures per a la nova formalització de la nova Junta fins el dia 21 d’octubre a les 24 hores .

Us animem a tots i a totes a presentar les vostres candidatures per correu electrònic, per tal de
desenvolupar el projecte professional de l’Associació en els propers anys .

La constitució d’una candidatura ha d’estar formada per un mínim de persones les quals ocupen els càrrecs que determinen els estatus com a Junta Directiva . Componen aquest òrgan: president/a, vicepresident/a , secretari/a , tresorer/a i vocals , que exerceixen el càrrec durant un període màxim de 5 anys sense perjudici que puguin ser reelegits .

Un cop finalitzat el període de presentació de candidatures , s’informarà a tots els associats i associades de les candidatures presentades i del procés a seguir fins arribar a la votació per a l’elecció de la nova Junta que es durà a terme en el marc de la propera Assemblea General Ordinària , que es celebrarà el dimecres dia 19 de novembre a la tarda .

Si teniu qualsevol dubte o consulta , ja sigui a nivell personal o com a grup, no dubteu a adreçar-vos a nosaltres : gestacpo@gmail.com

Com en altres ocasions l’assemblea la realitzarem en el marc d’una jornada de formació . A primers de novembre rebreu la convocatòria d’assemblea i el programa de la jornada.

Com sempre, comptem amb la vostra valuosa col·laboració i participació.

Molt cordialment

Jaume Francesch, president de l’ACPO

Comparteix