Ajuts per a alumnes amb necessitat específica educativa de suport educatiu

Fins al 30 de setembre es poden sol·licitar ajuts individualitzats per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Com sol·licitar-la:

Tot i que és una ajuda convocada per el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, es pot començar la gestió des de la web de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, doncs redirecciona a la sol·licitud de la web del Ministeri. 
Punxant en aquest enllaç, accediu directament a la gestió d’aquest ajut, a l’opció “sol·licitar” de l’apartat Formularis i Documentació relacionada.
Aquí teniu l’accès directe a la sol·licitud. Cal estar registrat amb el DNI i si no, caldrà donar-se d’alta a l’opció “registro de persona física sin certificado digital”. La sol·licitud s’ha d’iniciar sempre de forma telemàtica i es pot completar telemàticament si es té signatura electrònica. Si no, la documentació s’ha d’entregar al centre on estigui matriculat l’alumne al curs 2014-2015.

A qui va adreçada, requisits:

Alumnes escolaritzats a educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o superior, ensenyaments artístics professionals, PQPI, formació professional bàsica o programes de formació per a la transició a la vida adulta.

Els alumnes han de presentar una necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de la conducta o a causa de les seves elevades capacitats  intelectuals i que ha de venir certificat bé per l’EAP, per l’orientador del centre, de discapacitat, etc. 

Les ajudes es destinen doncs a:

a) Ajudes directes per a l’alumnat, inclòs l’afectat pel TDAH, que requereixi per una parcialitat o totalitat del termini d’escolarització determinats suports i atencions específiques derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta.

b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn de conducta per a famílies nombroses.

c) Ajudes per a programes específics complementaris a l’educació reglada per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associada a altes capacitats intel·lectuals. Cal tenir en compte també que no és només requisitiu aquest, si no que es consideren també les rendes i patrimoni familiar.

És important saber que la concessió d’aquesta ajuda és incompatible amb les beques de caràcter general que explicavem en aquest article, tramitables també ara i fins al 30 de setembre.

Per ampliar la informació, conéixer la totalitat de requisits, saber la quantía màxima que es pot diposar, etc podeu consultar la Ressolució del 13 d’agost de 2013 publicada al BOE, i també dins l’apartat de Documents d’aquesta web.

Comparteix