#ACPO assisteix al V Congrés Català de Salut Mental Infanto Juvenil

En el Congrés hi vam assistir membres de l’ACPO, que vam poder gaudir i aprendre, companys i companyes d’Igualada, Martorell i Barcelona entre d’altres.

La conferència inaugural, a càrrec de la Dra Begoña Roman, va donar molta importància  a que una “societat hauria d’avaluar-se per la seva capacitat de crear qualitat de vida  i dignitat”. Va parlar de les diferents capacitats en que haurien de ser educades. També va fer una consideració al dret al dolor..a reconciliar-se amb el dolor. Ens va fer pensar en el “familisme”: fuga de serveis, de cuidadors, dones que han de contractar dones per anar a treballar..

En les taules que es van seguir es van mostrar diverses experiències en psicoteràpia, educatives, i de recerca en els àmbits sanitari, social i educatiu. Des d’ una tècnica de “Video Feedback “ en nens adolescents i pares al CSMIJ de Cornella, un treball específic en manualitats i famílies al HD de Nou Barris, fins a una experiència referida a “tècniques d’imitació” en un grup de nens autistes al CEE “El Carrilet”.

També ens van mostrar les darreres tècniques en tractament de dades  referides a l’observació d’alumnat amb TDH, fetes per Oriol Pujol, enginyer en Telecomunicacions, i els darrers estudis de la connectivitat del cervell, s’ha estudiat que en “estat basal” es consumeix més energia que quan estem fent qualsevol tasca…

Van explicar el treball que es realitza a la UME ALBA, al CRAE Can Rubio, i als Tres Turons. Tots aquests centres amb un tractament multidisciplinari de la malaltia mental.

El CDIAP de Granollers i el SEETDIC de Girona ens van compartir experiències realitzades en centres escolars al respecte d’alumnat en TEA.

Des del Baix Llobregat ens van explicar una experiència inter – serveis: Unitats d’informació Social.

 

I a la cloenda en Francesc Vila ens va fer pensar de nou….en els PCC: pacients crònics complexos ; en la nova concepció de Salut a Europa, en els nous reptes, en “tenir cura per les persones que pateixen”, en el dret a un “Projecte de vida”, en el “Model Cooperatiu Sociosanitari” centrat en la persona, i a qui acompanya:

The EU contribution to the World Mental Ealth Surveys Iniciative 
La Salut Mental a Europa: resultats del projecte europeu EU-VMH  

Cal posar en  valor, l’èmfasi  fet per els conferenciants i els assistents en totes les sessions, del treball en xarxa , cooperatiu i col·laboratiu antre els serveis socials, de salut i educatius. I especialment en la recerca , entre tots els sectors participants des del respecte i la consideració. Un Congrés del tot interessant i molt recomanable per a estar al dia  de cap on camina  la salut mental en la nostra societat.

Nota elaborada per Emilia Viladoms i Jaume Francesch (15-11-2014)

Comparteix