L’Orientació Acadèmica i Professional impacte positivament en el futur laboral dels adolescents.

Aquesta és la principal conclusió que s’extreu del recent informe “How youth explore, experience and think about their future: A new look at effective career guidance”, publicat per la OCDE, que ha tingut en compte estudis longitudinals de 10 països i que inclouen a 67.000 estudiants.

Segons aquest informe, l’exploració i contacte amb el món laboral, així com la reflexió sobre el seu futur acadèmic i professional mitjançant l’orientació, afavoreix l’assoliment de millors resultats a nivell professional. L’autoconeixement i reflexió professional, les visites o estades breus a empreses (job shadowing) o les xerrades amb professionals són algunes de les activitats que poden contribuir a una major orientació per part dels i les joves de 14 a 16 anys.

Aquestes dades no fan més que ratificar la necessitat de revisar i actualitzar els programes i accions d’orientació acadèmica i professional, tot incorporant de forma decidida l’exploració del món de les professions com un eix clau en l’acompanyament en la presa de decisions dels i les joves. I més, si es té en compte que el 49,4% de nois i el 56,2% de noies a l’estat espanyol concentren les seves aspiracions professionals en tant sols deu professions, segons l’estudi Dream jobs: Teenagers’ career aspirations and the future of work elaborat per la OCDE l’any 2020.

Comparteix