La Federació ECOM ofereix formació en línia per a famílies

L’entitat ha desenvolupat un programa formatiu gratuït i on line adreçat a famílies amb fills o filles amb discapacitat. Actualment el programa compta amb dues càpsules formatives. La primera, “Com acompanyar al vostre fill/a amb discapacitat per fomentar l’autonomia personal i apoderament” planteja l’acompanyament de les famílies com un factor clau per tal d’estimular l’autonomia i apoderament de les persones amb discapacitat. La segona càpsula, “Com exercir els drets reconeguts del vostre fill/a amb discapacitat” inclou informacions i eines adreçades a les famílies amb fills amb discapacitat, per exercir els drets reconeguts, però que no sempre es pot fer.

La proposta formativa compta amb:

  • Un programa pràctic i adaptat al ritme de cada persona.
  • Uns continguts, recursos i eines adreçades especialment per a les famílies.
  • Enllaços i descarregables útils en el marc de la formació, però que puguin ser consultats i emprats en el futur.

Per més informació podeu consultar l’espai on line de la formació o adreçar-vos a ECOM.

Comparteix