Obert termini: Sol·licitud de beques generals estudis post-obligatoris 2014-2015

Posem en el vostre coneixement que ja s’ha obert el termini per la sol·licitud de beques per a cursar estudis post-obligatoris: Batxillerat, Cicles Formatius i Superiors, Ensenyaments Artístics, Universitat (Graus, Màsters…). 

A la web del Ministerio de Educación y Deporte es troba la informació sobre terminis i procediments: Beques i ajudes de caràcter general 2014-2015 (Web del MECD)

Terminis i adreça web on tramitar-la

Estudis no universitaris: Fins el 30 de setembre, i es gestiona des d’aquesta web, punxant on posa “acceso al servicio online”

Estudis universitaris: Fins el 15 d’octubre, i es gestiona des d’aquesta web, punxant també on posa “acceso al servicio online”

Al final de la tramitació es genera un document que cal conservar. Per tal d’ajudar a omplir el formulari web, es pot consultar aquesta web (www.dudasbecasmec.com) , on s’indiquen les passes a seguir i ressolen els dubtes més habituals.

Tipus de beques

En funció del tipus d’estudis, nota mitja del curs anterior, la renta i el domicili es poden optar a diferents tipus de beques i de diferents quanties (Beca fija por renta, beca fija por residencia, beca básica, beca de matrícula…)
En el Capítol IV de la Ressolució publicada al BOE estan detallats els requisits per accedir-hi. 
Aquí teniu accés a la Ressolució, i s’hi accedeix també des de la pàgina de Documents de la Web.  

El Ministeri ha preparat un simulador per saber la quantia de la Beca que pertocaria, però cal tenir en compte que la informació que s’obté no és vinculant, que pot variar i que no verifica si es compleixen o no els requisits. 

A la Ressolució s’hi fan constar les notes mínimes requerides dels cursos anteriors tot i que no són, com deiem, l’unic requisit a complir per accedir a la concessió de les beques. 
 

 

Comparteix